Finns Gud?

Jag snubblade på en site på nätet om humanisterna. Jag har själv alltid tyckt att man inte kan bortse från en skaparkraft i världen och jag kan tänka mig kalla denna kraft för Gud, men tar gärna andra ord i min mun då jag ser ordet Gud som lite farligt. Med farligt menar jag då att man blir klassad som religiös och lämnar över allt ansvar som sker på Gud. Jag som individ ansvarar då inte för det som händer i världen.

Det som kan vara bra med att tro på en gud (på rätt sätt) är att man kan frigöra skaparkraften och bidra till skapelsen genom att hitta vägledning och visdom i sitt inre liv och på så sätt bygga ett överflödigt liv för mig själv och andra. De s.k. Gudlösa har kanske inte lika enkelt att hitta metoder för att ta del av frukterna i sitt inre liv.

Ibland känns det som jag skulle vilja säga så här: ”Jag tror både på Gud och djävlar … men bara som tankekonstruktioner i vårt inre för att styra oss själva mot stjärnorna”. Denna tankekonstruktion kan vara olika i olika människor men med rätt grund är den de verktyg som vi behöver för att utveckla ett gott liv. Det är just det jag menar religioner ibland kan åstadkomma. Jag anser mig inte ha hela sanningen, men kanske en bit på vägen.

Jag menar att det är viktigt att veta att Gud inte är en kraft utanför oss själva som kan straffa eller ge oss fördelar. Allt detta skapas och regleras av vårt inre liv. Våra tankar är den trädgård som vi måste noga vårda och ansa för att vi ska kunna leva ett gott liv. Som människor skapar vi alla våra världar. Det börjar i ditt inre men påverkar ditt yttre så att din värld blir som du tänker att den är. Du är som du tänker. Du attraherar helt enkelt de saker som blir din verklighet.

Jag har aldrig riktigt sett det som något negativt förr att vara religiös, men när jag kollade upp ett test på denna site så började jag fundera. Jag säger hellre skaparen om man vill ha någon som man kan prata med eller om. Jag anser annars att det finns ett antal lagar som styr vår inre värld som gör att i princip alla religioner har rätt i vissa perspektiv eller synsätt.

Jag menar alltså att man aldrig kan säga att någon har fel eftersom vi pratar om ett område som ingen vetenskap kan klart ta ståndpunkt till… Man måste själv tro eller inte tro. Man bör därför respektera alla inriktningar. Vetenskapen kan bara studera verkningar av tro eller inte tro, och det är en intressant forskning i sig.

Jag vill komma fram till, att var och en av oss människor har ett eget ansvar för våra val i livet. Jag tror inte på ett helvete efter döden. Det är bara enligt min åsikt ett påfund att styra oss till att bli bättre människor. Kanske man ska säga skrämma oss till bättre människor.

Den synen är lika bra som att berätta hemska sagor för sina barn för att de inte ska utsätta sig för faror. Sagor som häxor i skogen och troll i brunnen. De sagorna räddar säkert många liv men samtidigt skapar de ett synsätt på världen som påminner om det religiösa tänket.

Jag har alltid tidigare sagt att jag är lite religiös men jag funderar nu på vad man egentligen menar med att vara religiös. Min syster pratade om ordet religiös på ett sätt jag inte kände igen när vi träffades senast. Jag blir glad om du svarar på frågan och klargör hur just du tänker om order religiös.

Efter att gått igenom frågorna på humanistsiten så är jag definitivt inte religiös, men jag har en öppen inställning till om Gud finns eller inte. Min vetenskapligt inställda hjärna säger att vi pratar om något osynligt mer utvecklat än vad vi någonsin kan tänka oss.

Jag har utvecklat bilden av min Gud att vara ”allt”. Jag menar då hela universum som en organism. Vi är alla här för att serva detta universum. På så sätt kan jag tänka mig ett guds begrepp. Jag kan då också inse att man kan i meditation inta ett synsätt att man är ett med hela universum. Är man ett med hela universum är man ett med Gud.

Om man blir tillräckligt mottaglig kan man fånga upp något som är samma sak som ett världsmedvetande. I detta världsmedvetande kan man jobba med den skapande kraften i universum och alltid göra efter världens bästa och inte efter sitt, sin familjs, sin grupps, sin religions eller sitt lands bästa.

Ursäkta mitt ordbajseri .. Jag är sån ibland

Siten jag pratade om är http://www.gudfinnsnoginte.se

Testa gärna er och återkom sen med din uppfattning om vad det är att vara religiös. Är du religiös? Är humanisternas syn på religioner rätt? Är man religiös om man är kristen? Kom ihåg att vi kanske lever i en värld med många sanningar…

I mitt synsätt för världens bästa, är individen i centrum och inte religionen. Individen är en manifestation av Gud. Varje individ har sitt eget ansvar för sina handlingar i sin värld. Religionen är bara en nyckel till förståelse och ett verktyg för att nå ett bättre liv.

KlasElo

www.KlasElowsson.com
www.KlasElo.se

Ett svar på ”Finns Gud?”

Kommentera