Building Character | 8 Keys of Excellence

The 8 Keys of Excellence character education program guides young people toward a positive future full of confidence, motivation, creativity, team work, leadership and valuable life principles.

via

Building Character | 8 Keys of Excellence.

Jag fann detta i mitt sökande på nätet efter bra program för personlig utveckling. Detta är lite långt att åka för detta men just vad världen behöver mest just nu inte bara USA.

Metoder och utvecklingsmöjligheter för att i förlängningen få en mera funktionell värld. Idag har det gått inflation i att spara sig genom kriser. Alla stora företag sparar och effektiviserar och vi som arbetare och innevånare på vår jord glöms bort. Det enda som räknas i många ekonomers ögon är det kortsiktiga lönsamheten för företagen.

Denna trend kommer att ta ett snopet slut för hela mänskligheten om vi inte får en chans att söka nya lösningar på vår företags kultur. Vi sparar i desperation för att skapa chanser för de som kan vara kvar i företagen. Är det så vi kan rädda mänskligheten? Nej verkligen inte.

Företag och projekt som detta amerikanska ”8 Keys of Excellence” är verkligen efterlängtade i alla länder. Ni som förstår engelska .. gå in på www.8keys.org och lyssna på deras korta presentation. Den ger en försmak på hur ett samhälle kan se ut om vi ställer om vårt personliga tänkande från att vara ego centrerat till att vara grupp / samhälls centrerat. Vi är inte skapade att konkurera som många felaktigt tror. Vi är skapade för att samarbeta.

Kommentera