Personlig utveckling

Utvecklingsstege

Kan vara i stil med en trappa ...
Om vi når våra mål är helt beroende av :                           

  • Vår Vision om det vi uppnår
  • Våra drivande värderingar
  • Avstånden mellan pinnarna
  • Hur envisa vi är
  • Tron på oss själva
  • mm
     
Svenska

Articles about Personal Growth