Sverige

Jytte Guteland (S) Nu måste M sluta sabotera miljömålen i EU

Dagens Arena -

Där vi Socialdemokrater i Europaparlamentet drivit på för att EU ska anta ett högre mål för omställningen till ett energieffektivt samhälle, har de svenska konservativa ledamöterna gjort tvärtom. Det är dags  för M att vakna ur sin fossilslummer, skriver Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S).

Ikväll, onsdag, kan EU komma att slutföra förhandlingarna som avgör hur mycket mer energi Europa ska spara i framtiden. Överenskommelsen är också en viktig pusselbit för EU att nå klimatmålen i det internationella Parisavtalet. Därför är det viktigt att regelverket blir tillräckligt ambitiöst och starkt.

Det är detta som står på spel när jag och kollegor från Europaparlamentet möter EU:s Ministerråd och EU-kommissionen för att slutföra utformningen av EU:s direktiv för energieffektivitet.

Som miljöutskottets huvudförhandlare driver jag på för att EU ska höja målet för att spara energi. Ett högre mål är inte bara fullt nåbart, det skapar dessutom störst fördelar för vårt samhälle. Det är inte bara mer hållbart för miljön, klimatet och människors hälsa, utan medför också störst vinster i form av ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Det finns en enorm potential i form av energismarta lösningar och innovationer som kan hjälpa oss att göra både framställningen och användningen av energi mycket mer effektiv.

Problemet har varit att EU:s regelverk hittills inte varit tillräckligt ambitiöst för att stimulera efterfrågan på dessa lösningar och tekniker.

För bara någon dag sedan skrev 18 skandinaviska storföretag till EU:s energiministrar där de efterlyste bindande och starka mål i EU:s regler för energieffektivitet.

Men där vi Socialdemokrater i Europaparlamentet drivit på för att EU ska anta ett högre mål för omställningen till ett energieffektivt samhälle, har de svenska konservativa ledamöterna gjort tvärtom.

Systematiskt har de försökt vattna ur regelverket och EU:s mål. Kanske har Moderaterna inte riktigt förstått hur energieffektivitet fungerar?

Lyckligtvis förstår andra vikten av ökad energieffektivitet. Europas företag exempelvis, vars intressen Moderaterna brukar säga sig försvara. Företagen driver också på för att EU ska höja målet för energieffektivitet.

För bara någon dag sedan skrev 18 skandinaviska storföretag ett brev till EU:s energiministrar där de efterlyste bindande och starka mål i EU:s regler för energieffektivitet.

Det är beklämmande att Moderaterna inte förstår detta. Ofta förs kostnadsargument fram som ett skäl. I själva verket innebär ökade satsningar på energieffektivitet nya jobb och ekonomisk tillväxt. Sedan 2010 har EU:s slutliga energiförbrukning minskat, samtidigt som EU:s BNP stigit.

Ju mer EU satsar på att minska energianvändningen desto större blir också de ekonomiska vinsterna.

Europa skulle med ett 40 procentigt mål för energieffektivitet spara hela 3000 miljarder kronor till år 2030 tack vare minskad import av fossilt bränsle. Det motsvarar mer än Sveriges samlade statsbudget i tre år. Dessutom skulle energiimporterna från länder som bland annat Ryssland minska, vilket gynnar vår energisäkerhet.

Vakna Moderater, er politik är daterad och leder bara till konstgjord andning åt fossilindustrin.

Men hellre än att satsa på ökad effektivitet vill Moderaterna att Europas medborgare ska fortsätta att betala enorma summor för smutsig energi. Men samtidigt som Moderaterna vill fortsätta med fossilimporten springer andra regioner ifrån Europa och satsar på effektivare energilösningar.

Vakna Moderater, er politik är daterad och leder bara till konstgjord andning åt fossilindustrin.

Ikväll har vi runt förhandlingsbordet chansen att leverera ett stabilt och progressivt regelverk som skapar goda förutsättningar inför framtiden. Både för Sverige och Europa men också för resten av världen. EU har både kapaciteten och ansvaret att ta ledartröjan i det globala klimatarbetet.

Förhandlingarna gör det tydligt vem som välkomnar en progressiv utveckling och vem som istället försöker backa in i framtiden. Dags att vakna ur fossilslummern, Moderaterna.

Jytte Guteland(S) är Europaparlamentarike

Inlägget Jytte Guteland (S) Nu måste M sluta sabotera miljömålen i EU dök först upp på Dagens Arena.

Tvärpolitisk motion: Tillsätt en kommission för Dawit Issak

Dagens Arena -

I ofattbara 17 år har den Eritreanska regimen hållit  Dawit Isaak.fången. I dag önskar vi att regeringen bifaller vår motion om en undersökningskommission för att utreda Dawit Issak samt alla andra fängslade svenska medborgare som är tillfångatagna i diktaturer, skriver 11 riksdagsledamöter tillsammans med andra företrädare.

Tyvärr har många svenska medborgare kidnappas i utlandet och tillfångatagits av regimer som inte ger mycket för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Vi har till exempel KI forskaren Ahmadreza Djalali fängslad och dödsdömd i Iran,  Gui Minhai i Kina, Hamza Yalcin i Spanien ( efter påtryckningar frisläppt), Chary Annamuradov i Belarus och tidigare Schibbye/Persson i Etiopien. Dessutom Falkehed/Hammarström i Syrien och under en kort period två journalister från Uppdrag granskning i Zambia m fl. Även Johan Gustafsson, som för en tid sedan  frigavs i Mali, är exempel på hårt arbete från polis och utrikesdepartement som gett frukt.

Varje sådan situation är unik samtidigt som det är viktigt att dra erfarenheter av allt det arbete som lagts ned, oavsett utgång av det. En undersökningskommission skulle vara väl lämpad att kunna göra ett sådant arbete.

Den svensk som har suttit längst fängslad utan vare sig åtal eller dom är Dawit Isaak.

Den svensk som har suttit längst fängslad utan vare sig åtal eller dom är Dawit Isaak. I ofattbara 17 år har den Eritreanska regimen hållit honom fången. Han har inte fått träffa sin familj, ingen advokat och inte heller några svenska diplomater, på hela denna tid.

Trots att omfattande insatser lagts ned under åren är Dawit fortfarande fängslad. Vi anser att det är dags att sammanställa de olika insatser, som gjorts för Dawit Isaak och andra, för att kunna få kunskap om vilka arbetsmetoder som fungerar bäst.

Faktum är att Dawit riskerar livet redan som det är, med tyst diplomati eller ej. En genomlysning för att se om det finns strategier och erfarenheter från andra fall att pröva är vi skyldiga honom efter så många år. Oavsett hur hårt och kunnigt UD arbetat kan nya ögon se nya saker. Det finns i alla fall inget att förlora på det.

Efter 17 år kan man inte säga att vi skall ge hittillsvarande strategier lite ytterligare tid. Dawit Isaak och andra förtjänar en prestigelös och fullständig analys av vad som gjorts och vad man valt att inte göra.

Dessutom behövs all kunskap som går att få fram inför framtiden då vi inte är  garanterade att ytterligare svenska medborgare ska hamna i fångenskap utomlands och behöver den mest professionella hjälp de kan få.

Vi är flera riksdagsledamöter från olika partier som i ett antal år skrivit sk Dawit Issak motion oavsett regeringsfärg.

Vi som undertecknar denna artikel önskar ett ja till vår Dawit Issak motion som behandlas i riksdagen 30 maj , där vi föreslår att regeringen tillsätter en undersökningskommission för att utreda Dawit Issak samt alla andra fängslade svenska medborgare som är tillfångatagna i diktaturer.

Amineh Kakabaveh (V)

Cecilia Magnusson  (M)

Jesper Bengtsson, ordförande Svenska Pen 

Birgitta Ohlsson (L)

Valter Mutt (MP)

Arne Ruth, fd Chefredaktör DN Kultur  

Anders Österberg (S) 

 Caroline Szyber (KD) 

Carl Schlyter (MP)

Barbro Westerholm (L)

Jonathan Lundkvist, ordf. Reportrar utan gränser  

 Lisbeth Sundén Andersson (M)

Annika Lillemets  (MP)

  Ola Johanson (C)

Inlägget Tvärpolitisk motion: Tillsätt en kommission för Dawit Issak dök först upp på Dagens Arena.

S vill begränsa hyvling – LAS ska inte kunna rundas

Dagens Arena -

Avskaffa allmän visstid, begränsa rätten till hyvling och ge rätt till faktisk anställningsgrad. Det är några av de förslag som ingår i Socialdemokraternas handlingsplan i tio punkter för det de kallar en tryggare arbetsmarknad. 

Stefan Löfven, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Handels ordförande Susanna Gideonsson presenterade på tisdagsförmiddagen en handlingsplan i tio punkter för en trygg arbetsmarknad – ett program som Socialdemokraterna går till val på.

Bland förslagen finns att begränsa det som kallas hyvling, det vill säga att en anställd plötsligt kan få sänkt anställningsgrad utan att det anses bryta mot LAS.  Handels hör till de fackförbund vars anställda påverkats hårdast av sådana neddragningar i anställningsgrad.

Nu vill Socialdemokraterna att arbetsgivare som vill dra ned tjänstgöringsgraden för anställda ska vara tvungna att ta hänsyn till turordningsregler, det vill säga den som har arbetat i 10 år ska ha ett starkare skydd än den som har kortare anställningstid.

Partiet vill också avskaffa anställningsformen allmän visstid.

– Vi har kommit fram till att vi helt vill avskaffa möjligheten till visstidsanställning utan skäl, sa Ylva Johansson.

Rätten till heltid ska stärkas, men det innebär inte att någon som arbetar deltid lättare ska få tillgång till en heltidstjänst. I stället ska den som är deltidsanställd få rätt till kortare uppsägningstid om den erbjuds en heltidstjänst, till exempel av en annan arbetsgivare.

I handlingsplanen ingår också att införa en rätt till att de faktiska timmar som man arbetar ska vara de som står i anställningskontraktet, vilket kallas faktiskt arbetstidsmått.

– I dag är det vanligt att det står fem timmar i kontraktet men i praktiken arbetar du 40 timmar i veckan, sa Susanna Gideonsson.

Att begränsa delade turer, det vill säga att man jobbar i ett uppdelat arbetspass över en dag med flera timmars paus mitt i, är ett annat vallöfte. Det kommer partiet först och främst försöka uppnå i offentlig sektor.

Inte alla förslagen i tio punkts-programmet är nya och vissa frågor är under pågående utredning. I huvuddrag handlar många av förslagen om att skärpa kontroller från myndigheter och fackförbund för att se till att arbetsgivare lever upp till exempelvis skatteregler, kollektivavtal och lönenivåer. Bland annat ska kontrollen öka över anställningar som subventioneras via Arbetsförmedlingen och när det gäller utländska företag som är verksamma i Sverige.

Socialdemokraterna vill också skärpa rätten att få F-skattsedel, för att undvika att arbetsgivare kringgår arbetsrätten genom att anlita så kallade »falska företagare« och utländska företag ska vara tvungna att anmäla sig till Skatteverket från första dagen de är verksamma i Sverige.

När det gäller arbetsmiljö vill Socialdemokraterna utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete med en särskild inriktning mot sexuella trakasserier, och arbetsgivare ska få utredningsansvar även för trakasserier som brukare eller kunder utför mot deras anställda. Myndigheten för arbetsmiljökunskap får ett särskilt uppdra att kartlätta fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerade yrken.

De tio punkterna i korthet:

 1. Trygga anställningar
 2. Stopp för hyvling
 3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
 4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
 5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
 6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
 7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
 8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
 9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet
 10. Omställning

 

Inlägget S vill begränsa hyvling – LAS ska inte kunna rundas dök först upp på Dagens Arena.

PODD | »Fel om invandringens kostnader«

Dagens Arena -

Ett specialavsnitt av Pengar & Politik granskar slutsatserna i en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), och Sandro Scocco menar att antagandena som ligger till grund för studien är felaktiga.

Med anledning av en ny ESO-rapport som släpps på torsdag, som drar helt fel slutsatser, så har vi spelat in ett extraavsnitt där Sandro Scocco förklarar vad som är fel på beräkningsmodellen och antagandena, och hur man borde tänka istället.

Måstelyssning för alla som debatterar invandringens kostnader, vilket i den här valrörelsen verkar vara 98% av alla.

Länkar till alla artiklar som nämns finns här: arenaide.se/sammanstallning_fak…dringens_kostnader/

Inlägget PODD | »Fel om invandringens kostnader« dök först upp på Dagens Arena.

Uppgifter: S vill avskaffa allmän visstid

Dagens Arena -

Socialdemokraterna kommer att gå till val på att avskaffa allmän visstid som anställningsform, enligt uppgifter till Ekot.

Allmän visstid som anställningsform kan tillämpas utan något särskilt skäl, vilket skiljer den från ett vikariat där någon tillfälligt ersätter en befintlig tjänst. En visstidsanställning kan löpa i som längst två år under en period på fem år.

– Det har varit en strid i tio år, sedan den borgerliga alliansregeringen införde det här 2007, och inte minst fackföreningsrörelsen TCO har drivit detta, säger Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg om frågans betydelse.

Senare på förmiddagen i dag håller Socialdemokraterna en pressträtt på temat trygghet på arbetsmarknaden, där Susanna Gideonsson ordförande i fackförbundet Handels är en av de medverkande.

Inlägget Uppgifter: S vill avskaffa allmän visstid dök först upp på Dagens Arena.

Italien kan bli slutet för Euron

Dagens Arena -

Eurosystemet skulle göra medlemsländerna likvärdiga, men som istället skärpte motsättningar mellan nord och syd, mellan fattig och rik. Nu ger problemen i Italien, Europas tredje största ekonomi, föraningar om Eurons sammanbrott. 

EUs existentiella kris fördjupas för varje dag. Det räcker inte längre bara med röran med Brexit, ett möjligt handelskrig med USA, och att Ungern och Polen glider iväg i en alltmer auktoritär riktning. Utsikterna att vi en populistisk och öppet EU-fientlig regering i Italien, Europas tredje största ekonomi, ger föraningar om ett större sammanbrott.

Visserligen nobbade Italiens president Sergio Mattarella i helgen försöken av Femstjärnerörelsen och Lega att bilda regering. Han hänvisade till att den av partierna föreslagna ekonomiministern Paolo Savona var olämplig, eftersom han orsakat turbulens på räntemarknaderna.

Savona anser nämligen att euron är en »tvångströja konstruerad av tyskarna« och att dagens tyskar inte är bättre än de var under nazismen.

Eurobygget är så skört att också ett litet misstag kan utlösa ännu en stor finanskris.

Presidentens lösning är att utse en teknokrat från IMF som tillfällig regeringsbildare, i väntan på ett nyval. Men Femstjärnerörelsen och Lega har majoritet i båda kamrarna och kan rösta bort honom och tillfälliga lösningar.

De båda partierna är ett högst omaka par. Lega är ett högerextremt parti som bland annat vill slänga ut de 400 000 papperslösa flyktingarna. Femstjärnerörelsen, som är närmast vänsterpopulistisk, är till exempel emot obligatoriska vaccinationer av barn.

De vill öka statens utgifter, genom medborgarlön och högre pensioner, medan Lega däremot vill ha platt skatt, som mest gynnar de rika.

Kombinationen av högre utgifter och lägre skatter skulle betyda en försämring av budgeten motsvarande 600 miljarder kronor om året, vilket blir en ökning av statsskulden från 130 till 150 procent av BNP. Det är klart att detta helt strider mot eurozonens stränga budgetregler.

När Grekland inte följde reglerna ingrep Eurozonens ledning och drev igenom brutala nedskärningar av välfärdspolitiken. Att kasta ut Grekland ur euron diskuterades också på fullt allvar. Hur sannolikt är det att man på samma sätt vågar näpsa det mycket större Italien, ett av EU:s grundarländer?

Å andra sidan, har man en överslätande inställning till Italiens regelbrott, hur kommer Spanien och Portugal, som också fått utstå stora uppoffringar, att reagera? Kommentarerna från Bryssel och Berlin är än så länge nedtonade. Man inser förstås att genom maktspråk snabbt kan spä på det italienska euromotståndet och därmed göra att nyvalet i augusti blir en brakseger för Femstjärnerörelsen och Lega.

Redan nu ligger Legas partiledare Matteo Salvini i startgroparna för en ny valrörelse: »Italien är ingen koloni. Vi vill inte att tyskarna ska säga åt oss vad vi ska göra.«

Eurosystemet är en felkonstruktion, som skulle göra medlemsländerna likvärdiga, men som istället skärpte motsättningar mellan nord och syd, mellan fattig och rik.

Den franske presidenten Emmanuel Macrons reformpaket nyligen skulle kanske dämpa denna motsättning. Men tyskarna verkar anse att det kostar för mycket. Och att Macron vill ha en ökad överstatlighet, bland annat en europeisk finansminister, är bara bensin på den italienska brasan.

Den amerikanska statsvetaren Kathleen McNamara, som följer Europa nära, har kallat euron för en »riskgenerator« i det globala finansiella systemet. Med det menar hon att eurobygget är så skört att också ett litet misstag kan utlösa ännu en stor finanskris.

Där någonstans är vi just nu och det känns kusligt.

Inlägget Italien kan bli slutet för Euron dök först upp på Dagens Arena.

Nu krävs ett S-manifest för jämlikhet och solidaritet

Dagens Arena -

Valet den 9 september är ett historiskt val i en för mänskligheten avgörande tid. Vi har ett ansvar långt utöver vårt eget land och vår egen tid, skriver S-debattören Bror Perjus.

Inför valet måste vi socialdemokrater mobilisera som aldrig förr och göra en starkare valrörelse än någonsin tidigare!

Mellanöstern utgör en krutdurk styrd av religiösa fanatiker och oljestinna schejkdömen.  Europa domineras av bräckliga allianser eller auktoritära, högerextrema regeringar.

Kärnvapenmakterna USA, Kina och Ryssland behärskas av oberäkneliga, hänsynslösa regimer som hotar med handelskrig, militär upprustning och provocerande krigsövningar. Det kan inte uteslutas att några av världens oberäkneliga ledare får för sig att använda kärnvapen

Gemensamt för dessa regimer är att de spelar ut världens allra mest utsatta människor mot varandra för att skydda en privilegierad maktelit.

Världens över 700 miljoner extremt fattiga och 65 miljoner flyktingar ställs mot de egna ländernas arbetslösa, långtidssjuka, funktionshindrade, lågavlönade och fattigpensionärer.

Varför ska världens rika och superrika gå fria från ansvar?

Allt större förmögenheter samlas i händerna på en liten krets extremt rika ägare till de globala koncernerna och superbankerna.

Det brittiska parlamentets utredningstjänst räknar med att en procent av jordens befolkning kommer att äga två tredjedelar av jordens tillgångar år 2030.

Med dagens digitala medier och kommunikationer kan de fattiga se och jämföra sina liv med hur världens superrika lever.

Det skapar en växande bitterhet, sociala konflikter, krig, hat, traumatiserade människor, flyktingströmmar, en våldsförhärligande terrorism och dess spegelbild högerextremismen.

Idag är demokratin hotad även i länder där vi länge tagit den för självklar.

Det svenska valet kan åter tända ett hopp om demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Socialdemokratin har ett avgörande ansvar. Vårt val handlar inte bara om Sveriges framtid, det handlar om framtiden för Europa, demokratin, människovärdet, världsfreden, klimatet och hela vår livsmiljö!

Det svenska valet kan åter tända ett hopp om demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Forskningen visar att växande ekonomiska klyftor är kontraproduktivt även i snäv ekonomisk mening. Det påpekar numera såväl OECD, som Världsbanken och Internationella Valutafonden, samt allt fler internationellt tongivande ekonomer.

En generell välfärd för alla är avgörande också för att integrationen av nyanlända ska fungera.

Vi måste ha en reglerad invandring. Men vissa principer måste vi stå upp för, som asylrätten, permanenta uppehållstillstånd, familjeåterförening och anständiga livsvillkor för alla som vistas i vårt land. Annars skapar vi skuggsamhällen.

Därför förväntar jag mig nu att vår partiledning i augusti lägger fram ett valmanifest med en radikal reformoffensiv och det uttalade syftet att öka jämlikheten för alla i vårt land och att visa omvärlden att det är möjligt.

Sverige har en urstark ekonomi och ett rejält reformutrymme i de offentliga finanserna.

Högerpartierna M, C, L, KD och SD går som alltid till val på en konsekvent politik för ännu större ekonomiska klyftor och ökande sociala konflikter.

Det borde vara politisk harakiri – det är demokratins harakiri!

Nu vänder vi med ett valmanifest för jämlikhet och solidaritet

Bror Perjus är socialdemokratisk debattör och tidigare chefredaktör för Livsmedelsarbetarnas tidning Mål och Medel.

 

Inlägget Nu krävs ett S-manifest för jämlikhet och solidaritet dök först upp på Dagens Arena.

Friskolor ger mer generösa betyg – även i praktiska ämnen

Dagens Arena -

Flera studier har pekat på att friskolor är mer generösa med betygen än vad kommunala skolor är. Men en ny rapport visar att det här gäller i ännu högre grad för praktiska och estetiska ämnen.

I en ny rapport från Institutet för näringslivsforskning (IFN) har nationalekonomen Jonas Vlachos granskat betygssättningen uppdelat på de stora friskolekoncernerna och övriga friskolor, jämfört med kommunala skolor.

Tidigare studier har jämfört betygssättningen mellan olika skolor och huvudmän vad gäller de kärnämnen som mäts genom nationella prov. Jonas Vlachos väljer att dessutom mäta betygen i övriga SO- och NO-ämnen, där nationella prov görs i slumpmässiga ämnen och med några års intervall, och betygen i de praktiska och estetiska ämnen som inte alls mäts genom nationella prov.

Jämförelsen har dels gjorts i förhållande till betygssnittet på kommunala skolor, dels i förhållande till resultatet på de nationella proven i ett annat ämne för samma skolhuvudmän. Friskolorna har delats upp i fyra grupper; Kunskapsskolan, IES, Academedia och övriga, vari mindre skolföretag och enskilda privata skolor ingår.

Jonas Vlachos.

– Alla grupper av fristående skolor är mer generösa i sin betygssättning jämfört med de kommunala skolorna som har motsvarande kunskapsresultat på de nationella proven, säger Jonas Vlachos som skrivit rapporten.

Även om kunskapsbilden mellan ett nationellt prov och ämnesbetyget i ett särskilt ämne inte kan förväntas stämma överens till 100 procent, säger Jonas Vlachos att det som utmärker resultaten i betygsjämförelsen är den »systematiska avvikelsen« som friskolorna har kommunala skolors betygssnitt.

Jonas Vlachos har också plockat ut de delar av de nationella proven som, enligt Skolinspektionen som gör kontrollrättningar, bedöms ge mindre utrymme för godtyckliga bedömningar. Det handlar dels om matematik, dels om hör- och läsförståelse – engelska B – där utrymmet för skillnader i bedömningen är litet.

Alla grupper av fristående skolor är mer generösa i sin betygssättning jämfört med de kommunala skolorna som har motsvarande kunskapsresultat på de nationella proven.

– Betygsavvikelserna blir större när det gäller de mer tillförlitliga proven, säger Jonas Vlachos.

Han tolkar det som att friskolorna i andra delar av de nationella proven rättar i överkant generöst, vilket gör skillnaden mer påtaglig mellan nationellt prov och ämnesbetyg i de delar av testen där mer generösa bedömningar knappt är möjliga. Samtliga fyra friskolegrupper i studien har bättre resultat på A- och C-delarna av de nationella proven än kommunala skolor, även om alla grupper, kommunala och fristående, har liknande resultat på B-delarna.*

Friskolor ligger högre än kommunala skolor både när det gäller resultat på nationella prov och betyg, och Internationella engelska skolan (IES) ligger i topp när det gäller både prov och betyg.

Avvikelser i friskolors betyg jämfört med nationellt prov i matematik och med skolornas egna prov i ämnena.

Internationella engelska skolan (IES) och Kunskapsskolan utmärker sig som koncerner särskilt när det gäller höga betyg i förhållande till genomsnittet. Gruppen »övriga« friskolor har minst avvikelse från de kommunala skolornas betygsresultat. Enligt Vlachos slutsats kan 3 av 4 av de privata friskolegruppernas betyg över snittet helt och hållet förklaras med en mer generös betygssättning, medan IES högre betyg till två tredjedelar kan förklaras med samma generositet.

Men Christian Wetell, biträdande grundskolechef på Kunskapsskolan, ifrågasätter resultaten.

– Jag läser väl inte riktigt in de slutsatserna. I rapporten har man valt ut vissa enklare och statiska delar i de nationella proven. Det som är viktigt för oss och det vi har i uppdrag är att titta på alla delar av kunskapskraven i de nationella proven, säger Christian Wetell.

Samtidigt håller han med om att det kan finnas mindre risk för subjektivitet i bedömningen av vissa sorters ämneskunskaper än andra.

– Jag håller med om att det är mer komplext att bedöma en uppsats än att bedöma om någon har svarat om ett plus ett är två. Så den tesen är inte den konstiga tesen utan att det här bottnar i en kunskapssyn som kanske inte hänger ihop med den läroplan vi arbetar efter.

– Jag tycker att det här är en agendasättande rapport som inte tar hänsyn till hela bilden.

Han vill hellre tala om en Siris-mätning gjord av Skolverket som han menar visar att Kunskapsskolans betygsresultat inte avviker mer än snittet från resultatet på de nationella proven. Då är dock jämförelsen gjord med den rättning av de nationella proven som skolorna själv utför.

När det gäller de estetiska och praktiska ämnen visar det sig att friskolorna sticker ut ännu mer i en högre betygssättning. Kunskapsskolan har störst avvikelser med mellan 0,8 och 1,7 poängs högre betyg i snitt än de kommunala skolorna. Högst betyg över snittet får Kunskapsskolans elever i hemkunskap.

Jag tycker att det här är en agendasättande rapport som inte tar hänsyn till hela bilden.

Enligt Jonas Vlachos skulle en faktor som motiverade de höga betygen i praktiska och estetiska ämnen kunna vara att fristående skolor hade specialinriktningar just inom de ämnena. Men någon sådan faktor finns inte, då ingen av de stora skolkoncernerna har några specialinriktningar inom exempelvis estetiska ämnen.

– De ämnen där man inte har nationella prov har man ofta bortsett från, men det är farligt och det här resultatet visar att friskolorna sätter mer generösa betyg även i de ämnena, säger Jonas Vlachos

På frågan vad Christian Wetell tror att Kunskapsskolans ovanligt höga betyg i praktiska och estetiska ämnen kan bero på svarar han att det kan bero på att Kunskapsskolan ser till varje elev och att de tycker att alla ämnen är lika viktiga.

– Vi jobbar med att ämnen ska stödja varandra. Om man jobbar med elevens sätt att uttrycka sig själv och skriva, så är det klart att det gör det enklare att också uttrycka sig kring sitt konstnärliga skapande, säger Christian Wetell.

Slutsatsen som Jonas Vlachos drar av stuiden är att det finns uppenbara svårigheter med att, som i dagnes Sverige, kombinera ett betygssystem som bygger på tillit, med en marknadsorienterad skola där både offentliga och privata aktörer är verksamma.

– Om vi ska använda betygen på det sätt vi använder betygen idag krävs det att betygssättningen är förhållande vis likvärdig. I dag finns inget praktiskt system att beivra en sådan här godtycklig betygssättning. Jag har presenterat de här resultaten redan för ett år sedan för både Skolinspektionen och Skolverket, men de har ju inte gjort särskilt mycket sedan dess för ändra systemet, säger han.

Vad studien också visar, enligt Jonas Vlachos, är att samma marknadsinriktade system får olika utfall beroende på aktör. Kommunala skolor dras inte med i samma generösa betygssättning som de fristående.

– Jag tycker att det ibland hävdas i debatten att alla skolor möter liknande incitament och därför beter sig på samma sätt. Men skillnaden mellan kommuner där skolkorrunsen är mer eller mindre hård är mycket liten, så mycket tyder på att de kommunala skolorna inte agerar på det här incitamentet, säger Jonas Vlachos.

Dagens Arena har även sökt Internationella Engelska skolan, men de har inte återkommit för en intervju. I slutet av dagen publicerar de ett pressmeddelande där de tillbakavisar Vlachos resultat med hänvisning till egna siffror.

*Jonas Vlachos lägger dock in en brasklapp när det gäller resultaten på IES i Engelska, där han menar att skolans tvåspråkiga profil möjligen kan förklara att de sticker ut när det gäller betygssättning på A- och C-delarna i det ämnet.

Inlägget Friskolor ger mer generösa betyg – även i praktiska ämnen dök först upp på Dagens Arena.

EU-parlamentet sa ja till lika lön för utstationerade

Dagens Arena -

EU-parlamentet röstade i dag med stor majoritet igenom en skärpning av utstationeringsdirektivet. De ska öka kraven på likabehandling för EU-medborgare som arbetar tillfälligt i ett annat EU-land.

Med röstsiffrorna 456 som sa ja, och 147 som röstade nej, samt 49 nedlagda röster, gav EU-parlamentet på tisdagen stöd åt ett skärpt utstationeringsdirektiv.

Det nya direktivet ska ge arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land rätt till samma lön som inhemska arbetare med motsvarande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Samtliga aktuella löneregler i EU-landet ifråga ska vara tillämpliga för utstationerade arbetstagare, och kostnader för logi, resor och uppehälle får inte dras av från lönen av arbetsgivaren. Dessutom skärps kraven på vilken standard som ska gälla för tillfälliga boenden som arbetsgivaren tillhandahåller.

Utstationerade arbetstagare ska nu få bättre skydd mot korruption och utnyttjande. Det nya direktivet sätter en maxlängd på 12 månader som en utstationering kan vara, med en möjlighet till förlängning på sex månader.

Max Andersson (MP) har varit ansvarig för utstationeringsdirektivet för Gröna Gruppen i det rättsliga utskottet. Han anser att det nu blir mycket svårare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja arbetskraft.

»Det här är en seger för den svenska modellen. Nu täpper vi till kryphålen i regelverket och gör det lättare att se till människor som jobbar i Sverige ska få svenska löner och villkor.« säger han i ett uttalande.

 

Inlägget EU-parlamentet sa ja till lika lön för utstationerade dök först upp på Dagens Arena.

Lär av S flyktingpolitiska historia!  

Dagens Arena -

Finansminister Magdalena Andersson (S) markerar att hon står för S-traditionen i flyktingpolitiken. Men den som studerar den socialdemokratiska politikens historia hittar andra svar, skriver Stefan S Widqvist, pensionerad idéhistoriker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Magdalena Andersson hävdar att en skärpt attityd till invandring är något som socialdemokratins politik är grundad i sedan lång tid tillbaka. »Jag står helt bakom det förslag vi har lagt fram. För mig är det här en återgång till en klassisk S-politik. En reglerad invandring var den politik som fördes när jag gick med i SSU och sedan i partiet.« (Aftonbladet2018-05-22)

Finansministern syftar till att markera att hon står för S-traditionen för att påvisa att oppositionen inte hör hemma i denna syn på flyktingpolitiken, att avvikarna är de kritiska rösterna inte partiledningen. Det är därför av vikt att titta lite närmare på detta påstående om socialdemokratins politiska historia i förhållande till migration, flyktingar och invandring.

Magdalena Andersson gick med i SSU som tonåring, någon gång i början av 1980-talet, och vad var det då för politik som den socialdemokratiska regeringen hade lagt grund för?

Stämmer det att det var en tuff och stram politik som förespråkades? Den socialdemokratiska regeringens invandrarutredning hade några år tidigare, 1974, lagt fram sitt slutbetänkande och regeringens proposition kom året efter Om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m.m. 1975:26

Känner du igen dig i den klassiska S-politiken som du mötte när du gick med i SSU?

I invandrarutredningen formulerades målen jämlikhet, valfrihet och samverkan för svensk invandrar- och minoritetspolitik. Regeringen förväntade sig en fortsatt stor migration och att Sverige måste skaffa sig beredskap för att ta emot, inskola och sörja för att invandrarnas svåra situation och sociala problem löstes.

 • Jämlikhetsmålet innebar, enligt den socialdemokratiska regeringen, att »invandrare skall få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som övriga befolkningen.« (Prop. 1975:26)

För att jämlikhetsmålet skulle kunna uppnås var det nödvändigt att invandringen anpassades till samhällets möjligheter att ombesörja »arbete, bostad, social omvårdnad och utbildning på samma villkor som övriga befolkningen.« (Prop.1975:26)

 • Valfrihetsmålet handlade, om att samhället skulle bistå »medlemmar av språkliga minoriteter« så att de gavs möjlighet att »välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet.« (Prop. 1975:26).
 • Samverkansmålet syftade till att skapa samverkan mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen.

Denna samverkan skulle bygga på »ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska befolkningen«. (Prop. 1975:26).

Min fråga till dig Magdalena Andersson blir nu:  – Känner du igen dig i den klassiska S-politiken som du mötte när du gick med i SSU?

Magdalena Anderssons strävan, att motivera en icke-human flyktingpolitik med påståenden om att den är klassisk S-politik, är att tumma på den historiska sanningen om vad den socialdemokratiska regeringen lade för grund under 1970-talet och vad hon själv mötte som ny SSU-medlem.

De tre målen för invandrarpolitiken; jämställdhet, valfrihet och samverkan; uttryckte, till skillnad från vad Magdalena idag påstår, en progressiv invandrarpolitisk ambition, där syftet är att möjliggöra för invandrarna att bli jämlika med den inhemska befolkningen utan att för den skull helt och fullt överge sin kulturella särart.

Det är hög tid för socialdemokratin att återknyta till de egna ambitionerna från 1970-talet.

Stefan S Widqvist är pensionerad idéhistoriker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Inlägget Lär av S flyktingpolitiska historia!   dök först upp på Dagens Arena.

Utredning: »Bygg ut stödet till våldsamma män«

Dagens Arena -

Kommuner bör bli skyldiga att erbjuda hjälp till män som slår och som vill ändra sitt beteende. Det menar regeringens utredare som presenterar sina förslag i dag.

I en artikel på DN Debatt presenterar regeringens utredare tillika Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, tillsammans med utredningssekreteraren Charlotte Eklund Rimsten, en rad förslag som de under dagen ska överlämna till regeringen.

De fyra punkterna som föreslås handlar om att kommuner ska bli skyldiga att erbjuda det som kallas »kvalificerade påverkansinsatser riktade till våldsutövare«. Denna skyldighet för socialnämnden bör skrivas in i socialtjänstlagen, tillsammans med den skyldighet som redan finns i lagen när det gäller att hjälpa de som utsätts för våld.

Utredningen vill också att vården ska ta ett större ansvar för att förebygga våld, och man vill att det skapas ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling kring de här frågorna.

Dessutom bör myndigheter och lokala offentliga instanser arbeta med samlat kring de personer som har identifierats som våldsamma.

Uppdraget har tagit sikte på vilket stöd som kan erbjudas de män som vill ha hjälp att sluta slå, och berör alltså inte de våldsamma män som inte är motiverade att ändras, eller som saknar självinsikt.

Inlägget Utredning: »Bygg ut stödet till våldsamma män« dök först upp på Dagens Arena.

Därför vill S ge bostadsgaranti till unga i Stockholms län

Dagens Arena -

Vi är medvetna om att bostadsmarknaden kan verka hopplös. Men tio års erfarenhet visar att bostadsgaranti för ungdomar fungerar. Därför vill vi nu gå vidare med garantin i fler kommuner, skriver Karin Wanngård (S) finansborgarråd i Stockholm, tillsammans med Helen Hellmark Knutsson, ordförande för S i Stockholms län.

Sedan 2008 har Sundbyberg en bostadsgaranti för ungdomar. När Socialdemokraterna i Stockholm nu vill införa samma system säger motståndarna att det är omöjligt. Samma sak sades inför beslutet i Sundbyberg men tio år med en fungerande garanti talar emot uppgivenheten.

Under perioden 2006 till 2014 sålde det dåvarande moderata styret i Stockholm ut närmare 30 000 hyresrätter samtidigt som nyproduktionen var otillräcklig.

Efter valet 2014 har utförsäljningarna tvärtom upphört och nyproduktionen slår rekord. Under de kommande åren beräknar Stockholm att bygga mellan 4000 och 5000 nya hyresrätter varje år.

Vi är medvetna om att bostadsmarknaden kan verka hopplös. En stark befolkningsökning kombinerat med utförsäljning och att moderatstyrda kommuner bygger alltför få hyresrätter har skapat en allt värre bostadsbrist.

Konsekvenserna är uppenbara. Det leder till att ungdomar som vill studera och arbeta i vår region flyr bostadsbristens Stockholm. Alternativet är ofrivilligt hemmaboende eller osäkert boende via marknadshyror på Blocket.

|citat dela=”ja”]Hur ska vanliga ungdomar, utan stor förmögenhet, kunna få en egen lägenhet i Stockholm när M både säger nej till nya hyresrätter och vill sälja ut billiga hyresrätter? [/citat]

Det är den hopplösheten kritikerna spelar på. Det går inte bygga bort bostadsbristen, det är lika bra att låta marknaden styra, säger de. Därför vill nu Moderaterna i såväl Sundbyberg som Stockholm sälja ut tusentals hyresrätter och därför vill Moderaterna införa marknadshyra som beräknas höja hyrorna i Stockholmsregionen med minst 30 procent.

Det kommer göra boendet till en klassfråga och stänga ute ännu fler ungdomar.

Vi håller inte med kritikerna. Det går att göra något åt bostadsbristen men det kräver en medveten politik. Därför vill vi införa en bostadsgaranti i fler kommuner. Redan har Socialdemokraterna i exempelvis, Stockholm, Solna, Järfälla och Nynäshamn lovat att införa en garanti.

Låt oss kort visa att de som predikar hopplöshet har fel i sak med utgångspunkt i förslaget till garanti i Stockholm.

Det är rätt med bostadsgaranti för ungdomar. En egen försörjning och en egen bostad är vägen till ett självständigt liv. Om man inte har ett politiskt åtagande för bostäder för unga blir boendet en fråga om föräldrarnas ekonomiska situation. Det är både irrationellt och moraliskt fel.

Garantin ska gälla ungdomar mellan 18 och 25 år – men ett ökat byggande av fler hyresrätter kommer göra det lättare även för andra grupper att komma in på bostadsmarknaden.

2017 lämnades det in 12 400 lägenheter till Stockholm stads bostadsförmedling medan det i åldersgruppen 18-24-åringar var i genomsnitt 5000 aktivt sökande ungdomar per årskull. Det finns med andra ord utrymme både för en ungdomsbostadsgaranti och bostäder även till andra grupper.

Hur ska vanliga ungdomar, utan stor förmögenhet, kunna få en egen lägenhet i Stockholm när M säger nej till nya hyresrätter och vill sälja ut billiga hyresrätter?

Det finns idag lägenheter med rimliga hyror och det går att bygga fler. I Stockholm används idag markpolitiken för att pressa ned hyrorna och med statligt investeringsstöd stimuleras bygget av ännu fler nya lägenheter med rimliga hyror.

Och vill man ha hyror som vanligt folk ha råd med borde det vara ett totalt stopp på att sälja ut äldre hyresrätter med lägre hyra och stopp för marknadshyror.

Vi är stolta över våra ambitioner. Vi har visat hur vi vill att fler ungdomar ska kunna få ett eget boende i Stockholm. Nu förväntar vi oss svar från Moderaterna.

Hur ska vanliga ungdomar, utan stor förmögenhet, kunna få en egen lägenhet i Stockholm när ni samtidigt både säger nej till nya hyresrätter och vill sälja ut billiga hyresrätter?

Karin Wanngård (S) är finansborgarråd Stockholm stad
Helene Hellmark Knutsson (S) är ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län, Ordförande i kommunstyrelsen i Sundbyberg 2001-2010. 

Inlägget Därför vill S ge bostadsgaranti till unga i Stockholms län dök först upp på Dagens Arena.

Människans livschanser måste gå före företagens vinst

Dagens Arena -

Hur skapas jämlika livschanser för alla i Sverige, oavsett adress? Ett första steg mot att lösa problemen i utsatta områden är att spräcka myten om att marknadsmekanismerna kommer ge alla elever kvalitativa skolor bara de väljer rätt.  

I Sverige bor cirka en halv miljon människor i det som polisen kallar utsatta områden, geografiskt avgränsade och kännetecknas av låg socioekonomisk status där de kriminella påverkar lokalsamhället. I ett särskilt utsatt område är läget än mer akut.

I Stockholms län bor cirka 250 000 människor i utsatta områden. 67 procent av dessa i åldern 18-64 år saknar eftergymnasial utbildning. I de särskilt utsatta områdena är siffran 71 procent. I Rinkeby-Tensta, klassat som särskilt utsatt, saknar 87 procent en eftergymnasial utbildning längre än tre år.

När det gäller arbete ser siffrorna också dystra ut i de utsatta områdena, där 62 procent förvärvsarbetar och i Rinkeby-Tensta ligger siffran på 51 procent, samma siffra som för ungdomar 18-25 år. Den öppna arbetslösheten ligger på 6,4 procent i Stockholms utsatta områden jämfört med 2,4 procent i resten av länet. Sambandet öppen arbetslöshet och utbildningsnivå finns det nog ingen som ifrågasätter.

Detta är obehagliga fakta hämtade från en ny rapport från Svenska Handelskammaren som lanserades i fredags. I »Hårda fakta – så segregerat är Stockholm« presenteras siffror och statistik som tagits fram av SCB på beställning av Handelskammaren och som visar hur situationen i de 25 så kallade utsatta områdena i Stockholms län ser ut.

Se till att varenda skattekrona i form av skol- pengen går till att stötta barn och unga, socialt och studiemässigt, inte till att säkra aktiebolagens vinster.

Under panelsamtalet som följde rapportsläppet gav Hossein Alfak, ordförande i Tensta Företagarförening, ett enkelt och tydligt medskick till politikerna – höj säkerheten och öka tryggheten i de segregerade utsatta områdena.

»Man ska inte behöva se hundratals narkotikaförsäljare som står i centrum«, sa han och påminde att det under den gångna veckan hittats en k-pist på en ungdomsgård i Tensta, att det varit skottlossning och en handgranats explosion i Kista samt att en person hittats död i ett bostadsområde i Rinkeby.

Och Stockholm är inte unikt.

I stadsdelen Kroksbäck i Malmö har två dödsskjutningar skett på drygt en vecka, den senaste natten till måndag. Kroksbäck, som av polisen klassas ligga i riskzonen för att bli ett särskilt utsatt område.

Samtidigt ökar ouppklarade polisärenden och utredningar som rör vardagsbrott som misshandel och inbrott får vänta när polisen måste prioritera tunga våldsbrott.

I denna miljö bor barn och unga som inte själva valt sin plats på jorden. Hur skapas jämlika livschanser för alla i Sverige, oavsett adress?

Vad gör vi åt en skolpolitik som under decennier lett till att barn med sämst grundförutsättningar att klara sin utbildning, är samma barn som lämnas åt sitt eget framtida öde?

Svåra samhällsproblem kräver svåra beslut. Skolvalsystemet måste förändras i grunden och myten om att marknadsmekanismerna kommer se till att alla elever kommer gå i kvalitativa skolor bara de väljer rätt skola måste spräckas.

Rita om upptagningsområdena för en bättre elevsammansättning och se till att varenda skattekrona i form av skolpengen går till att stötta barn och unga, socialt och studiemässigt, inte till att säkra aktiebolagens vinster.

Det är det här de politiska förslagen och vallöftena om bättre integration borde handla om.

Inlägget Människans livschanser måste gå före företagens vinst dök först upp på Dagens Arena.

»Jag kastades in i det redaktionella direkt«

Dagens Arena -

Efter fyra månader lämnar praktikant Love Svensén Dagens Arena. »Praktikant kan betyda vad som helst – att man kokar kaffe, tar anteckningar eller är en skugga på stjärnreportern. För min del kastades jag in i det redaktionella på en gång.«

Love Svensén gör idag sin sista praktikdag på Dagens Arena. I fyra månader har han skrivit artiklar om allt från hur  civilminister Ardalan Shekarabi (S) resonerar kring förslaget om förbud mot religiösa friskolor, till hur många KU-anmälningar ministrarna fått de senaste fyra åren, och vilka det är som anmäler.

– De här månaderna har varit lärorika. Jag har fått göra mycket olika grejer, haft bra kollegor och är positivt överraskad. Praktikant kan betyda vad som helst – att man kokar kaffe, tar anteckningar eller är en skugga på stjärnreportern. För min del kastades jag in i det redaktionella på en gång.

Några av jobben han minns bäst är de han kallar »mini-gräven«. Han tar ett par exempel:

– De egna gräven, om än i det lilla formatet, har jag lärt mig mycket av. Men det har också varit nyttigt att få skriva om fackligafrågor. Då har jag ofta fått lära mig under tiden jag intervjuar och skriver.

Love börjar i juni på VLT som reporter. Hans sista reportage, om ungas engagemang och politiska eld, går att läsa på fredag på Dagens Arena.

Inlägget »Jag kastades in i det redaktionella direkt« dök först upp på Dagens Arena.

AF: »Två timmar öppet i veckan räcker på många håll«

Dagens Arena -

Arbetsförmedlingens plan om att snabbt banta sin spontana service på kontor är orealistisk. Det tycker regeringens utredare som i morgon lämnar förslag om hur statlig service ska finnas i hela landet. Men Arbetsförmedlingens generaldirektör håller inte med.

Planen att minska möjligheten till spontanbesök på Arbetsförmedlingens drygt 200 kontor i hela landet är drastisk: 668 arbetsförmedlare ska omvandlas till 70 årsarbetstjänster. De 70 tjänsterna ska vara så kallade »kundvärdar« som inte kan få tillgång till enskildas personliga handlingar. Däremot ska de kunna hjälpa till att utföra ärenden via dator, och svara på allmänna frågor.

Enligt DN, som kommit över material från en utredning som presenteras imorgon, får nedskärningsplanen hård kritik från utredaren Mats Sjöstrand. Han kallar planen att snabbt styra över till digitala tjänster för överoptimistisk, och bedömer att 70 tjänster för direktservice är otillräckligt.

När Dagens Arena söker Mats Sjöstrand vill han inte ge några fler kommentarer, utan hänvisar till utredningen som han ska överlämna på tisdagen. I den ska han presentera sina förslag för hur statliga servicekontor, där flera myndigheter samsas under samma tak, ska fördelas över landet.

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, ställer dock upp på en intervju och försvarar Arbetsförmedlingens planer. Det handlar inte om nedskärningar, menar han, utan att styra om hur de befintliga resurserna, och de anställda, används.

– Idag kommer arbetssökande in spontant på ett Arbetsförmedlingskontor och handläggare står där och tar emot dem spontant. Det blir inte bra, för handläggarna är inte beredda på att möta de här kunderna och kunderna blir inte nöjda med sina besök, säger Mikael Sjöberg och hänvisar till enkäter de gjort om arbetssökandes upplevelser.

Vi har i dag kontor som har öppet två eller tre dagar och som har väldigt få besök.

Genom att styra mot fler förbokade, bland annat digitala, möten med arbetssökande hinner arbetsförmedlarna förbereda sig inför just den person de ska möta, och det innebär en besparing i antal dagar en person är arbetslös eftersom den kan få ett möte snabbare, menar Mikael Sjöberg.

Den stora nedskärningen av personal som arbetar mot spontana besökare på Arbetsförmedlingen kommer inte heller innebära en egentlig sämre service, enligt honom, eftersom neddragningarna kommer anpassas efter hur hårt trycket är på olika kontor i idag.

– Vi har i dag kontor som har öppet två eller tre dagar och som har väldigt få besök. Det innebär att det kan räcka att en kundvärd jobbar två timmar i veckan där, medan stora kontor kanske kommer ha öppet klockan 10-16 varje dag, säger Mikael Sjöberg.

Att kundvärdar framöver ska ta över hanteringen av spontanbesök gör att de mer kvalificerade arbetsförmedlarna slipper lägga sin tid på dessa enkla arbetsuppgifter. Ett bra sätt att hushålla med resurser, tycker Mikael Sjöberg.

– Vår bedömning är också att de spontana möten kommer att minska för redan idag är det fler som vill träffa oss digitalt eller via telefon, säger han.

Enligt Mikael Sjöberg är det svårt ännu att se några tydliga mönster i vilka som söker sig till digitala tjänster och vilka som hellre gör spontanbesök, eftersom utvecklingen inte har pågått så länge och dessutom sker i olika takt i olika delar av landet. Men de webbseminarier som Arbetsförmedlingen börjat ordna, istället för att bjuda in till fysiska gruppträffar, har främst använts av en äldre målgrupp – 45-50-åringar.

Att dra ned kraftigt på spontanbesök motiveras också med att Arbetsförmedlingen tydligare ska prioritera de arbetssökande som bedöms stå lång från arbetsmarknaden, vare sig det handlar om långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning eller utlandsfödda arbetssökande.

– För några av de här grupperna är det viktigt att ha fler möten. En annan viktig prioritering är att arbetsförmedlarna har längre tid att förbereda sig inför möten.

Inlägget AF: »Två timmar öppet i veckan räcker på många håll« dök först upp på Dagens Arena.

Allt färre låginkomsttagare på valsedlarna 

Dagens Arena -

Andelen låginkomsttagare på valsedlarna var i förra valet 19 procent, i år är de bara 14 procent. Lägst andel låginkomsttagare har Socialdemokraterna. Det visar Sveriges Radio Ekots genomgång. 

Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Ekot gått igenom årets 6005 rikskandidaternas inkomster och resultatet visar att andelen låginkomsttagare, en årsinkomst på som högst 200 000, på valsedlarna minskar inom alla partier.

Störst andel har Miljöpartiet. Lägst andel har Socialdemokraterna med 11 procent. Moderaterna har 13 procent låginkomsttagare.

Samtidigt ökar andelen riksdagskandidater som tjänar över en 500 000 kronor om året, från 25 procent i valet 2014 till 34 procent i höst. Något som delvis kan förklaras med ökade inkomster för de flesta i landet.

Socialdemokraterna har 45 procent höginkomstkandidater, Moderaterna 47 procent. S står för den största ökningen av höginkomsttagarna – 12 procent mellan de två valen.

En del av förklaringen kan vara att så väl statsråden som ledamöterna har höga inkomster och en del av dem återfinns på valsedlarna.

Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S) säger till radion att det kan variera lite mellan valen, och att det viktigaste är politiken.

– För oss är det viktigt att vi driver på en bra politik för att utjämna skillnaderna. Sen är det självklart bra att vi har en stor bredd och spridning.

Inlägget Allt färre låginkomsttagare på valsedlarna  dök först upp på Dagens Arena.

TCO: Så kan mer jämställdhet lyfta Sveriges ekonomi

Dagens Arena -

Politiker: Se jämställdhet som en motor för tillväxt!
Här är fyra förslag som ger kvinnor och män lika villkor och möjligheter och samtidigt lyfter Sveriges ekonomi, skriver  Mikael Sandström, chefsekonom TCO och Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare TCO.

Jämställdhetsfrågan har lyst med sin frånvaro i upptakten till valåret. Det är synd, eftersom jämställdhet och tillväxt går hand i hand. Det bekräftas av OECD som i sin nya rapport ”Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries”visar att den nordiska jämställdhetspolitiken har lett fram till att sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män är mindre i Norden än i andra länder och att det har gynnat vår tillväxt.

Vi har kommit långt i Sverige, men det finns mer att göra för att få bort de återstående könsskillnaderna.

OECD beräknar att ett minskat arbetstidsgap för sysselsättning och arbetade timmar kan bidra till att lyfta Sveriges framtida tillväxt för BNP per capita med så mycket som 0,25 procentenheter. Det motsvarar 38 000 kronor högre BNP per person i Sverige 2040.

TCO håller med om att mycket fortfarande kan och bör göras för att minska arbetstidsgapet med politisk kraft.

 • För det första behöver kvinnor och män dela mer lika på föräldraledigheten.

Idag står kvinnor för 75 procent av frånvaron på grund av föräldraledighet och vård av barn. TCO:s förslag för att öka jämställdheten i föräldraförsäkringen är en blandning av ökad styrning, ekonomiska incitament och beteendeekonomiska insatser.

Idag arbetar kvinnor deltid i högre grad än män; det vanligaste skälet till att kvinnor i tjänstemannayrken arbetar deltid är att de tar hand om barn. TCO:s förslag om, det vi kallar, föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen är ett sätt att få föräldrar att dela på ansvaret för barnen under deras uppväxt och på sikt förändra normen att kvinnor ofta arbetar deltid under småbarnsåren.

TCO vill även göra att de blir lättare att använda RUT-tjänster för att underlätta vardagen.

Jämställdhetsreformer är inte en kvinnofråga, utan behövs för att ta till vara den tillväxtpotential som finns.

 • För det tredje behöver kvinnor och män ges lika goda förutsättningar att arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll.

Idag är arbetsmiljön sämre i kvinnodominerade yrken och kvinnor är sjukfrånvarande i högre grad än män. TCO föreslår bland annat att regeringen utreder möjligheten och potentialen i att införa hälsobokslut inom offentlig sektor med fokus på arbetsbelastning som ett sätt att styra verksamheten mot hälsosam arbetsbelastning och god kvalitet. Sjukförsäkringen behöver utvecklas så att sjukskrivnas vägar tillbaka till arbete breddas.

 • För det fjärde finns det en grupp kvinnor i Sverige som har betydligt lägre sysselsättningsgrad än övriga och det är utrikes födda kvinnor.

Mycket mer måste göras för att utrikes födda kvinnor ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat måste fler snabbspår skapas i kvinnodominerade yrken och fler kvinnor måste få plats inom snabbspåren.

Oavsett om jämställdhet blir en valfråga eller inte är det viktigt att den regering som tillträder efter valet inte slår sig till ro med att vi redan har kommit långt internationellt sett.

Det krävs fortsatta reformer, kombinerat med politiskt engagemang och nytänkande för att Sverige ska kunna behålla ledartröjan tillsammans med våra nordiska grannländer och fortsätta inspirera andra länder i utvecklingen mot ett jämställt samhälle.

Jämställdhetsreformer är inte en kvinnofråga, utan behövs för att ta till vara den tillväxtpotential som finns.

Mikael Sandström, chefsekonom TCO
Åsa Forsell, jämställdhetspolitisk utredare TCO

Inlägget TCO: Så kan mer jämställdhet lyfta Sveriges ekonomi dök först upp på Dagens Arena.

Urspårad tågpolitik slår mot landsbygden

Dagens Arena -

När flygförbindelser läggs ned och tågtrafiken gång på gång drabbas av långvariga stopp är det ett problem för hela Sverige. Inte minst för landsbygden som har färre transportslag att förlita sig på.

Kommunikationerna i vårt avlånga land är på väg att falla samman. Så skulle tredje veckan i maj kunna sammanfattas.

Då blir det inom loppet av några dagar tre stora tågstopp. Ett elfel på tåget mellan Göteborg och Stockholm. Passagerarna får sitta i tre timmar i värmen utanför Vårgårda.

När en kontaktledning rivs ner i Upplands Väsby flyr passagerarna på Arlanda Express efter timmar i de kokheta vagnarna. Också vid ett strömfel på ett tåg mellan Hyllinge och Öresundsbron ger sig passagerarna ut på egen hand på spåren för att slippa värmen.

Denna vecka kollapsar också flygförbindelserna till övre Norrland sedan det inte särskilt pålitliga flygbolaget Nextjet inställer betalningarna. Förutom detta inställs under en dag många starter från Arlanda på grund av ett datafel.

Glesbygdsbor som inte klarar sig utan bil får ännu en örfil när bensinpriset den här veckan för första gången överstiger 16 kr litern.

Hur går det om utlokaliserade statliga tjänstemän blir sittande på tåget efter nerrivna kontaktledningar?

Många av oss är klämda mellan motstridiga signaler om hur vi ska resa. Vi ska helst inte ta flyget eftersom det är förkastlig ur miljösynpunkt. Tåget då? Dyrt, osäkert och hett som en bastu. Byta till elbil har rika storstadsbor råd med, men knappast de i Hoting eller Degerfors.

Veckans händelser vidgar alltså sprickan mellan stad och land. Därför skulle man kunnat tro att kommunikationerna var ett ämne för Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik, som av en händelse också avhölls de här dagarna. Där talade man som vanligt om bredband och om att flytta ut statliga verk. Men hur går det om utlokaliserade statliga tjänstemän blir sittande på tåget efter nerrivna kontaktledningar?

Kommunikationshaverierna verkar dock inte ha spelat någon större roll i partiledardebatten i Örnsköldsvik, trots att frågorna är av stor betydelse för om Sverige på sikt ska hålla ihop.

Inför förra valet lovade Socialdemokraterna att återförstatliga det järnvägsunderhåll som sköts av privata entreprenörer. Men som så ofta med den röd-gröna regeringen lappar och lagar man med några extra miljoner, men rubbar inte strukturerna.

Så efter fyra år har det bara blivit en utredning om att flytta ett statligt bolag, medan huvuddelen av underhållet som sällan klarar sin uppgift inte berörs. Dessa entreprenörer brister i kompetens och utrustning. De får mer betalt ju längre tid det tar att laga felen. Detta bidrar till att passagerarna får sitta länge i värmen på de tåg som fått problem.

Ett genomgående drag i de brister vi ser i den offentliga sektorn idag är svaga upphandlingar. Transportstyrelsens IT-system är bara toppen på ett isberg. Landstinget i Stockholm och Nya Karolinska är en katastrof. Järnvägsunderhållet lider av att de som handlar upp på Trafikverket sällan vet vad som sker ute på spåren.

Kärnkraftverk överlåter inte permanent underhåll på vinstdrivande aktörer. Varför då tågen? Nästa gång kan det vara människoliv som slarvas bort genom usla upphandlingar.

Inlägget Urspårad tågpolitik slår mot landsbygden dök först upp på Dagens Arena.

Björn Lindh: En cykel från ökar inkomsten för romer i Serbien

Dagens Arena -

Det finns runt en halv miljon romer i Serbien och de möts ofta av fördomar om att de inte vill arbeta och hellre lever på bidrag. Men människorna i bosättningen i Belgrad som Palmecentret stöttar visar på det motsatta.

I det här området lever människor i slitna ruckel, längs leriga gator. Husen saknar rinnande vatten. Det påminner om ett slumområde i ett fattigt utvecklingsland. Men det är Europa; en romsk bosättning i Belgrad, som får stöd från Palmecentret.

-Det är klart att man önskar att barnen inte ska behöva leva så här när de växer upp. Utan att de istället får en bra utbildning och hittar riktiga jobb, säger Ferdi Hbazi.

Annars är Ferdi inte typen som klagar. Som de flesta andra invånarna i den lilla romska bosättningen lever han på att samla kartonger och flaskor som sedan säljs till vidare till företag i återvinningsbranschen. Han säger att månadsinkomsten ligger på mellan motsvarande 1 200 till 2 500 kronor i månaden, beroende på hur mycket han orkar arbeta. Det är förstås inte mycket pengar för en hel familj.

-Det här är det liv vi har och det kan inte vara annorlunda så länge vi lever på tomflaskor och kartonger, säger Ferdi Hbazi.

Men tack vare den cykel han fått genom ett projekt som Palmecentret genomför så underlättas hans arbete och han kan öka sin inkomst. Cykeln är framtill försedd med en stor låda där flaskor och kartonger kan samlas.

– Cykeln betyder allt. Jobbet går mycket lättare nu, säger han.

Ferdi är 27 år gammal och lever tillsammans med Merita Bejram, de har fyra söner tillsammans, inräknat ett par tvillingar. Merita är hemma med barnen medan Ferdi är ute och arbetar. För kvinnorna som har ansvaret för hushållet och barnen är livet i bosättningen besvärligt.

– Det finns inget vatten därför är det svårt att laga mat och tvätta. Men om man som jag har en bra partner så blir livet som kvinna inte svårt, säger Merita.

I Serbien finns officiellt omkring 150 000 romer. Men i verkligheten är de kanske mellan 400 000 0ch 600 000, ingen vet riktigt. Vissa romer finns inte i några register, andra har flyttat in från Kosovo och åter andra utvandrat eller skickas tillbaka som illegala immigranter från något EU-land.

Danilo Ćurčić och Marko Vasiljević från organisationen Initiative for economic and social rights har koll på siffrorna. Organisationen är en progressiv kraft som jobbar för att stödja utsatta grupper i samhället, hjälper människor som får sina mänskliga rättigheter kränkta och bedriver påverkansarbete gentemot makthavare.

-Det finns omkring 600 romska bosättningar i Serbien. Majoriteten av dem har inte acceptabel standard och saknar till exempel elektricitet och vatten. De kallas även för ohygieniska bosättningar, säger Marko Vasiljević.

Romer möts ofta av fördomar om att de inte vill arbeta och hellre lever på bidrag. Men människorna i bosättningen i Belgrad visar på det motsatta. Förutom 10 cyklar så har stödet från Palmecentret till just denna bosättning, med omkring 130 invånare, bestått i hjälp till kvinnor som gått hårfrisörsutbildning att komma igång med en verksamhet.

Av myndigheterna betraktas hela verksamheten med insamling av återvinningsmaterial som olaglig. Det ses som att man stjäl material som tillhör det allmänna renhållningsbolaget. Så frågan är varför inte istället satsa på en mer formell verksamhet.

-Det genomförs så många kurser där romer får lära sig hur man startar företag och gör affärsplaner. I praktiken leder utbildningarna inte till något, eftersom romerna lever allt för mycket vid sidan av samhället. Därför tror vi mer på att utveckla verksamheter inom den informella sektorn som de rent faktiskt befinner sig i, säger Marko Vasiljević.

Under 2017 bedrev Palmecentret 22 projekt i Serbien. IF Metall Göteborg, IF Metall Östergötland, LO-distriktet i Västsverige och Viskadalens folkhögskola var alla inblandade i projekten i Serbien.

Inlägget Björn Lindh: En cykel från ökar inkomsten för romer i Serbien dök först upp på Dagens Arena.

LUF: Sverige måste ge stöd för sanktioner mot Venezuela

Dagens Arena -

Sverige bör sätta ner foten och genom EU stödja sanktioner mot Venezuela och stoppa bistånd till länder som ställer sig bakom Maduros regim, skriver representanter för Liberala ungdomsförbundet. 

Presidentvalet i Venezuela, som hölls i helgen är ytterligare ett bevis på den venezolanska presidentens försök att montera ner demokratin i landet. Socialistregimens vanstyre har försatt landet i en svår ekonomisk och humanitär kris. Under senare år har våldet eskalerat, förtrycket förvärrats och tusentals svultit till döds.

Efter parlamentsvalet 2015 fanns det hopp bland den segrande oppositionen. Hopp om att det då 17 år långa socialiststyret snart skulle komma till ända. Landet var redan i ett uselt skick, men hade en chans att sakta återhämta sig.

Tyvärr svarade den venezolanska regimen med att omkonstruera det politiska systemet till sin egen fördel. Inför valet deklarerade President Nikolàs Maduro öppet att lojala väljare skulle belönas och under söndagen kom också rapporter om ”red spots” där väljare mottog pengar för att rösta “rätt”.

Venezuela har enorma naturresurser och möjligheter att vara ett rikt land. Trots det befinner sig landet på ruinens brand. Amnesty och andra vittnar om en humanitär katastrof där 1 miljon barn inte längre kan gå till skolan, där varken toalettpapper eller mediciner är tillgängliga och hyllorna i matvarubutikerna gapar tomma. Människor dör på grund av svältkatastrofen, men också till följd av regimens våld mot oliktänkande. Inte minst i samband med de demonstrationer som ägde rum 2017.

Sverige måste bli en tydligare röst för Venezuelas frihet. Låt inte Maduro komma undan.

Venezuela är i desperat behov av förändring, något som just nu hindras av den sittande regimen. Det är uppenbart att Maduro bryr sig mer om sin egen makt än om folkets överlevnad.

Helgens »val« var inget val och borde inte erkännas av något land. Istället måste omvärlden lyssna på det venezuelanska folkets rop på hjälp, öka det humanitära stödet, stötta oppositionen och sätta press på landets allt mer illegitima regering.

EU måste vara beredda till hårda sanktioner, och här behöver Sverige vara drivande.

Det är bra att den svenska regeringen uttryckt kritik mot regimen, men dessa ord blir mindre värda när vi samtidigt skänker pengar till Bolivia och Kuba vars regeringar aktivt stödjer regimen i Venezuela. Detta måste upphöra, och Sverige måste bli en tydligare röst för Venezuelas frihet. Låt inte Maduro komma undan.

Anders Rehnberg,
EU -och utrikespolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Anton Johansson
Utikespolitisk talesperson, Liberala Studenter

Olle Johnsson,
Internationell sekreterare, Liberala ungdomsförbundet

Pedro Urruchurtu Noselli

National Coordinator of Political Training Vente Venezuela

Inlägget LUF: Sverige måste ge stöd för sanktioner mot Venezuela dök först upp på Dagens Arena.

Sidor

Subscribe to Klas Elowsson innehållssamlare - Sverige