Innehållssamlare

40 års arbete gör liten skillnad på pensionen

Dagens Arena -

Ynka 833 kronor kan pensionen skilja för den som jobbat ett helt liv och den som inte jobbat alls. Samtliga LO-förbund, AMF och pensionärsförbunden vill se höjda inbetalningar till den allmänna pensionen. Trots det finns inte något sådant förslag från varken (S) eller Pensionsgruppen. 

Pensionssystemet står inför flera utmaningar.

1. Pensionen blir lägre och lägre för varje generation. Personer födda på 1970-talet kommer i genomsnitt behöva jobba till nära 70 års ålder för att få lika hög pension som föregående generationer.

2. Pensionsnivåerna för många som redan har gått i pension är så låga att det är svårt att ekonomiskt gå runt. 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever på så små medel att det är risk för relativ fattigdom, visar siffror från Eurostat, EU-kommissionens statistikbas.

3. För en lågavlönad LO-medlem skiljer det efter 40 års arbete bara cirka 800 kr i pension jämfört med den som inte jobbat alls.

I mars i år presenterade Pensionsgruppen åtgärder för att stärka grundskyddet i pensionssystemet. 1 maj i år lovade Stefan Löfven (S) 1,2 miljoner pensionärer ekonomiskt tillägg till den allmänna pensionen, som mest 600 kronor i månaden före skatt. Båda förslagen minskar bekymren i punkt 2.

Såväl Pensionsgruppen, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, som regeringen vill att pensionsåldern höjs.

Till Svenska Dagbladet kommenterade socialminister Annika Strandhäll (S), även ordförande i Pensionsgruppen, att beslutet om höjd pensionsålder är den enda långsiktiga lösningen i ett läge där medellivslängden ökar.

– Vi kan inte låtsas som att det dilemmat inte finns. Ska vi ha en rimlig pension måste den finansieras, antingen genom att vi jobbar längre eller med allt högre avgifter som snart blir orimliga. Då återstår att jobba längre.

Mellan 2020 och 2026 väntar stegvisa höjningar för när man tidigast kan ta ut sin allmänna pension och hur längre man har rätt till sin anställning.

Läs mer: Lägsta pensionsåldern höjs till 64

Politikernas beslut beror främst på att arbete högre upp i åldrarna höjer pensionen direkt. Det hjälper alltså dem som ska gå i pension snart.

Däremot lämnas den avgift som betalas in till den allmänna pensionen kvar på samma nivå – 17,21 procent av lönen. Och den långsiktiga höjningen av pensionerna, som exempelvis de tre pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF, tillsammans med LO kräver uteblir.

– Politikerna som står bakom pensionssystemet är överens om en högre pensionsålder. Men större inbetalningar är det tyst om. Man menar att det inte skulle lösa situationen för dagens pensionärer eller de som snart ska gå i pension. Men på sikt skulle effekten av större inbetalningar bli påtaglig, inte minst för låg- och medelinkomsttagare inom LO-kollektivet, skriver Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på pensionsbolaget AMF, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv, i ett mejl till Dagens Arena.

Dan Adolphson Björck menar att arbetsmarknadens parter har förstått att högre pensionsålder inte är för alla och att många med fysiskt och psykiskt krävande jobb går i pension av hälsoskäl.

AMF tycker att det vore synd att missa den viktiga pusselbit som är inbetalningarna till pensionen när man nu ser över det allmänna pensionssystemet.

LO vill att inbetalningarna höjs med två procentenheter. Med ytterligare två procentenheter nås målet att den allmänna pensionen på sikt ska kunna uppgå till 70 procent av slutlön.

Ett krav som nu också tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket, KG Scherman, argumenterar för. Han har tidigare haft ansvar bland annat för allmänna pensioner och skriver på DN debatt att » Kraven är välkomna. De visar en insikt att inte enbart föresatsen om att hålla avgiftssatsen oförändrad, utan också att behoven av goda pensioner vid en rimlig pensionsålder måste beaktas.«

Läs mer: Kvinnor är tjänstepensionens förlorare

Dan Adolphson Björck skriver att AMF inte föreslår någon specifik siffra men påminner om att inbetalningarna från början var tänkta att vara 18,5 procent av lönen, men att det efter politiska kompromisser 1994 och 1998 landade på 17,21 procent.

– Om inbetalningen till den allmänna pensionen höjdes till 18,5 procent skulle det innebära att alla med inkomstbaserad pension får en höjning med sju procent. För många handlar det om drygt en tusenlapp mer i månaden i dagens penningvärde.

En av grundidéerna i pensionssystemet är att inkomst och pension ska gå hand i hand. Pensionsgruppen skriver: »Det ska fortsatt vara tydligt ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med nivån på grundskyddet«, men trots det ger arbete för låg- och medelinkomsttagarna mycket liten effekt på pensionen. Något som Arbetet var först med att rapportera.

AMF har i sin års rapport för 2017 tagit fram ett räkneexempel för en person född 1970 som börjar arbeta som 25-åring, tjänar 25 000 kronor i månaden och jobbar heltid fram till 65 års ålder. Den personen får som pensionär en inkomst på 13 075 kronor efter skatt, inklusive bostadstillägg.

Skulle samma person inte jobba en enda dag i hela sitt liv blir den disponibla inkomsten i stället 12 241 kronor. Skillnaden är 833 kronor i månaden.

– Så är det tyvärr för de med långt yrkesliv och låga inkomster. Det är inte rimligt. Pension är uppskjuten lön. Har man jobbat ett helt yrkesliv bör det självklart avspegla sig i pensionen, skriver Dan Adolphson Björck.

Läs mer: Ministern: De låga kommunala pensionerna måste upp

AMF menar att ökade inbetalningar till den allmänna pensionen skulle ge ganska breda effekter, men mest påtagligt skulle det bli för låg- och medelinkomsttagare. Fler skulle få en pension som de kan leva på och beroende av skattefinansierad garantipension och bostadstillägg skulle minska.

Dan Adolphson Björck påminner dock om att det inte finns några gratisluncher. En höjning av pensionsavgiften skulle innebära att en del av utrymmet för löneökningar i stället läggs på pensionerna.

– Balansen mellan lön idag och pension i framtiden är den stora knäckfrågan. Vi bör ha en diskussion inte bara om arbetslivets längd utan också om hur mycket som betalas in och vilken pensionsnivå som är rimlig i framtiden. Som det ser ut nu handlar det politiska samtalet mest om hur pensionen ska rättas till i slutet av yrkeslivet.

Fredrik Lundh-Sammeli (S), ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott, säger att frågan om nivån på inbetalningarna till den allmänna pensionen är viktig, men att Socialdemokraterna i dagsläget inte har något sådant förslag.

– I den överenskommelsen som vi i Pensionsgruppen gjorde i november 2017 så är vi överens om att nivåerna i pensionerna primärt måste hållas uppe genom ett längre arbetsliv, men också att pensionsavgiften är viktig att analysera vidare. Från oss socialdemokrater är det ingen hemlighet att vi ser att avgiften framöver kan behöva höjas, men vi har inget eget förslag som vi lagt.

Läs mer: Låg lön kan ge hög pension – om avtalet är bra

Inlägget 40 års arbete gör liten skillnad på pensionen dök först upp på Dagens Arena.

Changing Direction by Changing Habits

Randy Gage -

Sometimes in life, you realize that the path you’re on is actually taking you somewhere you have no desire to go.  And you need a course correction.  With a new map.  Changing results, by changing your direction can really be broken down into three steps.

The first step is bringing a bad habit into your awareness.  This is the most important element, because you come out of denial and recognize that the behavior you are doing is hurting you.

Next, you must replace the habit.  Consciously practice a better way.  One that changes the course and gets you back on the path towards your goal, dream, or accomplishment.

Finally you must rehearse the new habit every chance you get – until it becomes automatic.  By doing this you create the psychic “muscle memory” that brings inherent learning and creates implicit mastery.

You’re actually rewiring the emotional centers of your brain, creating a positive feedback loop.  It’s all about repetition and practice.

But it all starts with awareness…

Being willing to be self-aware, taking stock of where you are, versus where you want to actually go.  How you doing on that?

-RG

The post Changing Direction by Changing Habits appeared first on Randy Gage.

MP-kongress: Fridolin gav miljökänga till Vänsterpartiet

Dagens Arena -

»Vill man ha miljöpolitik måste man rösta på Miljöpartiet« sa språkröret Gustav Fridolin i sitt inledningstal till MP:s valkongress och riktade kritik mot både M, C och V för deras bristande miljöinsatser.

När språkröret Gustav Fridolin invigningstalade på Miljöpartiets kongress i Västerås som startar i dag tog han utgångspunkt i barn som tidigt dras in i pryl- och konsumtionshets, vilket fortsätter hos vuxna som har ett alltför stressigt liv.

Miljöpartiet vill istället ha »en politik där vi varken sliter ut varandra eller planeten«.

Gustav Fridolin fick applåder när han pratade om hur OjnareskojenGotland räddats, elcyklar »swishar fram på vägarna« och solceller sätts upp på taken.

Moderaterna fick kraftig kritik för att prioritera ekonomiska värden och företags vinster, och nedprioritera miljön – något som enligt Fridolin går på tvärs med de vuxna samtal som Ulf Kristersson efterfrågar.

– Att vara vuxen i praktiken måste ju innebära att tänka längre än till nästa bokslut, sa Gustav Fridolin.

Språkröret jämförde Moderaternas föreslagna nedskärningar på Naturvårdsverket med storleken på de neddragningar Donald Trump vill göra på miljöpolitiken i USA.

Centerpartiet fick kritik för sitt nej till flygskatt och att deras budget minskar storleken på klimatpolitiken.

Vänsterpartiet, som nyligen utnämndes till bästa klimatparti av Naturskyddsföreningen, fick även de ta emot kritik – om än kortfattad sådan.

– Vänsterpartiet säger allt det rätta när organisationer ställer frågor – men tystnar vid förhandlingsbordet, sa Gustav Fridolin och fortsatte.

– Vill man ha miljöpolitik måste man rösta på Miljöpartiet.

Han lyfte också ungas växande psykiska ohälsa, och att MP som – många andra partier inför valet – vill förbättra barn- och ungdomspsykiatrin. MP:s förslag är att arbeta med SKL för att helt få bort köerna till BUP. Jan Björklund fick en känga för att inte ta ungas stress på allvar, och för sin skolpolitik.

– Jag är orolig för skolpolitiken om vi får ett maktskifte. Vi ska ändra på Jan Björklunds betygsystem, sa Gustav Fridolin.

Språkröret tog också upp migrationspolitiken, och rätten till familjeåterförening.

Ungern sätter inte gränsen för vad Sverige kan göra. Människor på flykt har rätt att återförenas med sin familj.

Efter invigningstalet höll språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin en presskonferens där de presenterade fem förslag för att minska nedskräpningen. Engångsartiklar av plast ska förbjudas, engångsartiklar oavsett material ska skattebeläggas och att slänga fimpar och snus på gatan ska kunna ge böter.

Inlägget MP-kongress: Fridolin gav miljökänga till Vänsterpartiet dök först upp på Dagens Arena.

VIDEO: At the Restaurant – What do You Recommend? and Seafood

LearnThaiWithMod -

 Teacher Pear is taking you to a seafood restuarant in Hua Hin. She shows you different types of seafood. Dialogue Waiter: จะรับอะไรดีครับ /jà ráp à-rai dii kráp/ What would like to order? Pear: อยากกินอาหารทะเลค่ะ /yàak gin aa-hăan tá-lay kâ/ I would like to have seafood. มีอะไรแนะนำคะ /mii à-rai náe-nam ká?/ What do you recommend? […]

Därför gör S rätt i migrationspolitiken

Dagens Arena -

En återgång till en mera reglerad asylpolitik är klokt. Jag tror inte Stefan Löfven är övertaktisk eller misskänner en folklig opinion. Däremot kan han ha desarmerat Åkesson genom att få riksdagsmajoritet för en asylpolitik som i grunden är socialdemokratisk, skriver S-debattören Ove Ivarsen,

Reaktionerna på vänstersinnade ledarsidor, däreibland Dagens Arena, har andats besvikelse efter att Stefan Löfven lyfte behovet av en mera traditionell socialdemokratisk asylpolitik.

Stämningsläget delades av många när nyheten släpptes före SVT-Agendas partiledardebatt. Runt om på sociala medier regnade det säckar och aska och antalet föregivna S-väljare som nu tänkte lämna partiet verkade med råge överstiga dem vi hade före nyhetsbomben. Folks ärliga ilska var uppenbar och besvikelsen enorm.

De senaste dagarna har Facebook svämmat över av hatiska personangrepp på Stefan Löfven, i en omfattning som jag inte minns att ens Palme mötte. Oväntat många av dem säger sig vara arga före detta S-väljare som nu minsann ska gå »vänsterut«. Som så mycket annat i denna polariserade valrörelse är det väl en trolleriföreställning man bjuder på.

Avskyn för Sverigedemokraternas flyktinginställning har gjort att varje avsteg i den riktning som det nya asylförslaget innebär möts med ryggradsmässig misstro av humanisterna, något som blir djupt orättvist.

Det är i grunden inget fel, varken i då- eller nutid på den socialdemokratiska asylpolitiken. Vi fick en enorm och akut flyktingström som vandrande norrut från Syrien och det var politiskt och humanitärt omöjligt att avvisa dem vid våra gränser.

Motsvarande hände under Balkankriget på 1990-talet. Vi klarade av att ta hand om dem, trots liknande svårigheter som vi mötte 2015 och vi hade samma högerextrema grupperingar som runt om i landet rasade och attackerade flyktingar.

Då var de inspirerade av Ny demokrati, Bert och Ian. Antalet brinnande flyktingförläggningar var inte mindre då, något som är lätt att glömma. De som valde att stanna blev väl etablerade och i likhet med andra vågorna av flyktingar och arbetskraftinvandrare som kom hit efter Andra Världskriget, värdefulla tillskott till ett land som fortfarande till stor del var och är glesbebott.

Sverige har därför en lång tradition av och god kunskap om hur vi tar hand om och integrerar nya medborgare. Men – vi tog under några år, från 2014 till 2016, emot drygt 300 000 asylsökande och trots storartad uppslutning, inte minst från civilsamhället, blev bördan övermäktig på många håll och signaler om ett lägre mottagningstempo hördes allt oftare.

Det som kallas högergir och att vilja spela på Åkesson planhalva är i praktiken inget annat än en återgång till ett mera normalt flyktingmottagande, något som har en bred förankring bland väljarna.

Regeringen gör en bedömning som uppenbarligen delas av stora delar av befolkningen, vi behöver dra ner tempot för att etablera våra nya vänner och minska friktionen internt i samhället. Det som kallas högergir och att vilja spela på Åkesson planhalva är i praktiken inget annat än en återgång till ett mera normalt flyktingmottagande, något som har en bred förankring bland väljarna.

Sverige har aldrig haft oreglerad invandring och en politisk gigant som Palme såg regleringen som förutsättningen för en framgångsrik asylpolitik.

Samtidigt ligger det mycket i Stefan Löfvens argumentering att Sverige blev ursäkten för andra länder att inte öppna sina gränser lika mycket. Danskarna körde flyktingarna vidare över bron och Ungern befäste sina gränser med dubbel taggtråd, men är vi en del av EU ska vi och de övriga länderna dela på ansvaret.

Vi har inte bara tagit vår del av det ekonomiska ansvaret utan även för andra länders delar av ansvaret.

Vi tog en större del av notan när andra länder mycket väl kunde tagit mer och det är inget som i längden går att försvara hos väljarna.

Vi kommer fortfarande att ta mot 14 000 – 20 000 asylsökande årligen och helt säkert fler om en ny akutsituation uppstår. Sverige har aldrig varit handfallet inför människors svårigheter.

En bidragande faktor till den infekterade stämningen är Migrationsverkets ovanligt klumpiga hantering av många ärenden, där svenskspråkiga invandrarbarn skickas tillbaka till länder de ibland saknat rötter i. Sverigeetablerade flyktingar och invandrare skickas tillbaka trots att de har fasta jobb och i praktiken är svenskar.

Familjer har splittrats på svårförklarliga grunder och allt detta har upprört många vilket helt säkert påverkade deras slutsatser när regeringen ändrade asylpolitikens förutsättningar.

Jag tror inte Stefan Löfven är övertaktisk eller misskänner en folklig opinion. Vad han kan ha gjort, vilket vore ett genidrag, är att ha desarmerat Åkesson genom att få en riksdagsmajoritet för en asylpolitik som i grunden är socialdemokratisk. Det öppnar för en valspurt med annat innehåll än det mörkmännen tänkt sig.

Borgerligheten har allt att vinna på att valdebatten handlar om flyktingasyl. Eftersom regeringen gjort storverk med sysselsättningen, pensionerna, bostadsbyggandet, a-kassan, försvaret och andra sociala åtgärder blir det inte mycket kvar att gnälla över. Utom just flyktingfrågorna.

Återigen ska svenska folket luras att rösta mot sina egna intressen.

De senaste dagarna har Facebook svämmat över av hatiska personangrepp på Stefan Löfven, i en omfattning som jag inte minns att ens Palme mötte.

Ingen fråga kommer att vara dödare än flyktingfrågan efter en borgerlig valseger. Då kommer allt att handla om skattesänkningar, utförsäljningar, stupstock inom sjukvården och locket på för vinstbegränsningar inom välfärden.

Innan alliansen blev beroende av SD, hade Sverige konsensus kring en generös flyktingpolitik. Därefter blev asylpolitiken ett sätt att isolera S genom att närma siig den Sverigedemokratiska hållningen, där tidigare M-ledaren Anna-Kinberg Batra var först och tydligast. Stefan Löfvens kliv tillbaks till en mera normal asylpolitik gjorde detta spår svårare för M att utnyttja. Vilket  de mera ömfotade S- vännerna borde inse.

Sammanfattningsvis så tycker jag att S gör rätt. En återgång till en mera reglerad asylpolitik är klokt. Vi har cirka 300 000 nyanlända att förse med språk, utbildning, arbete och bostäder. De behövs i Sverige för en långsiktigt uthållig välfärd och tillväxt.
Att detta skulle innebära ett närmande till SD förstår jag inte. Åkesson vill inte ha hit en enda flykting till och helst bli av med dem vi redan tagit mot.

Dessutom; förstår inte alla att flyktingfrågan enbart är en biljett till makten för Åkesson? En tänkt röstmagnet som ska säkra vägen till en betydligt större och mera omvälvande politisk agenda.

Ove Ivarsen är debattör på sociala medier och har i många år arbetat fackligt, bland annat på LO

 

Inlägget Därför gör S rätt i migrationspolitiken dök först upp på Dagens Arena.

Tusenlappar att tjäna om semestern flyttas

Dagens Arena -

Sjuksköterskor och undersköterskor erbjuds bonusar på upp till 35 000 kronor för att jobba under sommarmånaderna. 

Många ser fram emot stundande semester, men för landstingen är sommaren en tid då bemanningen på sjukhusen blir svår.

Drygt hälften av alla landsting och regioner erbjuder ersättning till sjuksköterskor och undersköterskor, och i vissa fall andra yrkesgrupper, som inte tar semester under juni, juli eller augusti.

Bonusen varierar i olika delar av landet och är i många fall både högre och vanligare för sjuksköterskorna, rapporterar Kommunalarbetaren.

Hudiksvalls sjukhus kan man få 30 000 kronor om man bara tar två veckors ledigt under sommarmånaderna.

I Halland kan både sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar hela sommaren få 35 000 kronor i bonus.

Görel Stoltz, sektionsordförande för Kommunal, säger till fackförbundstidningen att bonusar inte är någonting man förordar. Personalen behöver sin semester för att inte själva bli sjuka.

– Vi har det ganska tufft här på sommaren eftersom Halland invaderas av sommarfolk, och de blir också sjuka. Personalen behöver sin ledighet.

För de som kommer in och jobbar något extra skift finns det också pengar att tjäna. Ersättningen varierar men rör sig för sjuk- och undersköterskor om cirka 3000 kronor per pass.

Sommarbemanningen på länets sjukhus, ser dock bättre ut än tidigare år. Det är vårdförbundet som har skickat ut en enkät och även om bemanningen ser bättre ut på sjukhusen så står vårdcentralerna inför en tuff tid. Någon som SVT Nyheter var först med att rapportera.

De landsting som kommer ha det svårast med semestern kommer vara cancercentrum i Umeå, psykiatrin och intensivvårdsavdelningen i Skellefteå, och kirurgen i Lycksele.

De erbjuder bonusar till alla som flyttar sina semestrar.

Intresset för bonusarna är dock svalt.

– Jag behöver mina fyra veckors semester och skulle aldrig skjuta på en vecka. Jag gjorde ett extrapass förra året och då fick jag 3000 kronor för en dag, men det är mindre än när vi har kvalificerad övertid så jag tycker att det är jättedåligt. Jag har skrivit upp mig för ett pass i år också men ska stryka det för det är inte värt pengarna, säger Marie Törnlund till Kommunalarbetaren.

Inlägget Tusenlappar att tjäna om semestern flyttas dök först upp på Dagens Arena.

Flytten av Begler visar oroande trend

Dagens Arena -

Generaldirektörernas starka ställning har många hundra år gamla rötter. När regeringen flyttar Ann-Marie Begler från Försäkringskassan visar det ett oroväckande mönster, skriver Anders Jonsson.

När regalskeppet Vasa förliste på sin jungfrufärd söndagen den 10 augusti 1628 blev det på sitt sätt början på fristående myndigheter i Sverige.
Eftersom kungen, Gustaf II Adolf, drivit på för att sätta in henne i kriget mot Polen, trots att Vasa ansågs sjöoduglig av den marina expertisen, och kungen dessutom godkänt utformningen av fartyget kunde ingen ställas till ansvar för praktfiaskot när Vasa välte efter några hundra meter och sjönk i Stockholms ström.

Resultatet blev att den myndighet som idag heter FMV, Försvarets Materielverk, bildades. I fortsättningen skulle inte kungen sköta upphandlingen av fartyg och kanoner. Det skulle skötas av en fristående myndighet, där tjänstemännen var experter, med en oförvitlig generaldirektör i spetsen.
Under rikskansler Axel Oxenstiernas ledning byggdes det svenska myndighetssverige upp med fristående myndigheter, istället för den vanliga ordningen runt om i Europa där myndighetsutövningen är inlagd i regeringens departement.

För att garantera myndigheternas oberoende och expertroll för det allmännas bästa gavs generaldirektörerna en mycket stark ställning. De blev i princip oavsättbara, enbart brott skulle kunna leda till avsked.

Myndigheterna skulle givetvis följa regeringens direktiv i regleringsbreven. Men i myndighetschefens uppgift låg också att komma med förslag till regeringen och att peka på brister i regeringens direktiv.

Sverige fick en statlig förvaltning med ämbetsmän som kunde ge stabilitet oavsett vilka kungar och så småningom regeringar som för tillfället satt vid makten. Längre tillbaka satt generaldirektörer i princip på livstid, idag normalt i sex år med tre års förlängning om regeringen och generaldirektören vill.

Nu har regeringen flyttat bort Ann-Marie Begler från Försäkringskassan och satt henne på »elefantkyrkogården« för generaldirektörer i kanslihuset med bibehållen lön.

Regeringens agerande är sannolikt inte brottsligt. Men det är olämpligt.

Detta trots att socialminister Annika Strandhäll först sa att Begler skött sitt jobb, en slutsats som också Riksrevisionen kommit fram till.

Regeringens agerande är sannolikt inte brottsligt. Men det är olämpligt. Det följer ett mönster som blivit tydligt de senaste åren oavsett regering.

När den borgerliga alliansen vann valet 2006 tog det inte lång tid innan Bo Bylund fick lämna sitt jobb som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. I synnerhet moderaterna kritiserade socialdemokraterna före valet för att ha vuxit samman med staten under sitt långvariga maktinnehav.

Ändå tog det inte lång stund innan statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg började bete sig som en Göran Persson eller en Kjell-Olof Feldt gjort tidigare.
När regeringen nu flyttar Ann-Marie Begler från Försäkringskassan bereder det vägen för kommande regeringar att göra likadant. Som vi har sett tidigare drar sig inte M för att göra som S, även om de kritiserat i opposition.
Den bestämmelse som finns i lagen om offentlig anställning (LOA) och säger att regeringen får flytta på en GD »om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.«

Skulle SD komma i något sorts regeringsinflytande framöver visar utvecklingen i Ungern, Polen och Tjeckien att det kan gå riktigt illa.

Enligt förarbetena ska beslutet grundas på »objektivt godtagbara skäl» och »bör ses som en undantagsregel som ska tillämpas bara när det uppkommit ohållbara situationer.«

När Socialdemokraterna nu sänkt ribban riskerar paragrafen i LOA visa sig bestå av gummi och tolkas godtyckligt även av kommande regeringar.

Skulle Sverigedemokraterna komma i något sorts regeringsinflytande framöver visar utvecklingen i länder som Ungern, Polen och Tjeckien att det kan gå riktigt illa.
Vi riskerar att få räddare myndigheter och generaldirektörer och därmed i längden en sämre statsförvaltning även om det förhoppningsvis är långt till nya Vasahaverier.

Anders Jonsson har många års erfarenhet av att kommentera inrikespolitik och har bland annat varit inrikeschef på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Fotnot: Anders Jonsson är gift med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Inlägget Flytten av Begler visar oroande trend dök först upp på Dagens Arena.

Tacka gudarna för GDPR!

Dagens Arena -

Den digitala samtyckeslagstiftningen kommer inte en dag för tidigt. Som konsument bör du se på dina personuppgifter som på dina sparpengar – och vara noggrann med vem du delar med dig av dem till.

Från och med idag är det du som äger din data och företagen som har den till låns. GDPR – eller den Allmänna dataskyddsförordningen – bidrar till en efterlängtad utjämning av maktförhållandena mellan medborgare och stat och mellan konsumenter och företag. Med tanke på Facebooks agerande under våren kommer den digitala samtyckeslagstiftningen inte en dag för tidigt.

De senaste veckorna har du säkert fått en drös e-postmeddelanden från nervösa företag och organisationer. Gemensamt för dem är att de har lagrat din data sedan en tid tillbaka, antingen för att kunna ge dig bättre service eller för att i än högre grad kränga på dig saker som du knappt visste att du var intresserad av.

Ett brott mot GDPR-lagen innebär dryga böter, upp till fyra procent av företagets omsättning – långt högre än vad många av de digitala företagen betalar i skatt i Sverige. Därav nervositeten.

Big Data är ett fantastiskt, men också skrämmande, fenomen. Det bygger på att du på nätet agerar mer förutsägbart än du tror. När man slår ihop din data med miljontals andra personers information går det lätt att säga i vilken fas av en köpresa du befinner dig och vilket e-mail eller vilken annons som är mest framgångsrikt för att få dig att dra fram kontokortet.

Du bör vara lika rädd om din data som du är om dina sparpengar.

Som medborgare och konsumenter behöver vi odla vår digitala mognad. Kanske är vi naiva för att de flesta av oss aldrig levt i ett totalitärt samhälle eller känt oss hotade av vår stat? Många resonerar till och med som så att den som har rent mjöl i påsen inte har något att vara rädd för, och därför utan vidare borde låta vilket företag som helst gräva runt i ens uppgifter.

Eller så har vi inte förstått hur den digitala uppmärksamhetsekonomin fungerar? I den nya, digitala ekonomin är data – och särskilt i stora mängder – värt oerhörda summor. Du bör vara lika rädd om din data som du är om dina sparpengar. Om tjänsten du använder är gratis, så är det troligen du, och din data, som är produkten och utgör tjänstens kommersiella värde.

Ännu är det oklart exakt hur lagen kommer att tillämpas. Det är inte förrän de första domarna faller som du och företagen i praktiken vet hur din data får och inte får behandlas.

Fram till dess är det dock på sin plats att rättshaveristerna i var och en av oss träder fram:

  1. Fatta aktiva beslut om vem du vill dela din data med
  2. Begär att få veta vilka uppgifter företag har om dig, och
  3. Begär radering av uppgifter som du faktiskt inte vill att företag och myndigheter ska lagra och/eller behandla

Det är väl också på sin plats att sända ett tack till EU-kommissionen som redan för sex år sedan lade fram förslaget som nu har blivit verklighet. Redan då hade tåget egentligen gått, men – som i fallet med den »riktiga« samtyckeslagstiftningen – bättre sent än aldrig.

Inlägget Tacka gudarna för GDPR! dök först upp på Dagens Arena.

Insiders Reveal Secrets of Underground Military & Corporate Bases with Futuristic Technologies

Exopolitics -

The May 22 episode of Cosmic Disclosure featured a bombshell interview of two insiders, Emery Smith and Corey Goode, who discussed their direct knowledge of classified underground bases and the super advanced technologies used there. They revealed the security protocols, policy oversight, and travel and cloaking technologies secretly used at the bases. Goode is best […]

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

MP driver avtrappat ränteavdrag inför valet

Dagens Arena -

Att fasa ut ränteavdraget kommer att bli en uppgift för nästa regering, det är MP:s Per Bolund övertygad om. Miljöpartiet kommer att driva frågan i valrörelsen, uppger han till Dagens Arena. Men S säger nej. 

»MP har varit tydliga, vi vill att ränteavdragen ska fasas ut, som del i en skatteöversyn. Jag är övertygad om att nästa regering behöver ta tag i den här frågan« skriver finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i en skriftlig kommentar till Dagens Arena.

Till SvD Näringsliv utvecklar Per Bolund sina tankar kring ränteavdragen, i och med att han spår att Riksbanken snart kommer att höja räntan.

– Kostnaden för staten för ränteavdragen kommer att skjuta i höjden på ett sätt som jag inte tror att någon regering kommer att kunna acceptera, så mitt råd till hushållen är att de redan nu börjar planera för att man kommer att få förändringar i ränteavdragen framöver, sa Per Bolund till SvD.

Imorgon, fredag, börjar Miljöpartiets valkongress i Västerås, där partier bland annat ska välja om sina språkrör och klubba igenom sitt valmanifest. Och enligt Per Bolund kommer Miljöpartiet driva frågan om att fasa ut ränteavdraget i valet.

Regeringspartnern Socialdemokraterna har dock hittills ställt sig kallsinniga till att röra ränteavdraget.

– Det är ju faktiskt så att man ganska radikalt ändrar villkoren för familjer; nystartade familjer med barn som ofta har väldigt tajta marginaler, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på Bostadskongressen på onsdagen.

Samtidigt tror finansministern att hushållen har marginaler för att klara av höjda räntor.

– De allra flesta hushåll i Sverige har goda marginaler om räntan skulle gå upp lite, sa Magdalena Andersson under samma anförande.

Enligt Finansdepartementet saknas statistik som visar exakt hur ett slopat eller avtrappat ränteavdrag skulle påverka olika typer av hushåll ekonomiskt.

Finanspolitiska rådet rekommenderade i samband med sitt rapportsläpp om läget i svensk ekonomi för någon vecka sedan att ränteavdraget trappas ned.

»Jag kan tänka mig att avtrappningen sker med 1-2 procent per år« skriver Harry Flam, en av Finanspolitiska rådets ledamöter i ett mejl till Dagens Arena om hur han vill utforma en avtrappningen.

I Finanspolitiska rådets rapport från 2016 gjordes en beräkning av hur ett avtrappat ränteavdrag skulle påverka hushållens disponibla inkomst. Det visade sig att hushållens disponibla inkomst i snitt skulle minska med mindre än en procent om året, vid en sänkning av ränteavdraget från 30 till 21 procent.

Den andel av hushållen som skulle förlora mest på ett sänkt ränteavdrag skulle i snitt förlora drygt 3 procent av sin disponibla inkomst, enligt Finanspolitiska rådets beräkningar.

Inlägget MP driver avtrappat ränteavdrag inför valet dök först upp på Dagens Arena.

Take the Risk!

Randy Gage -

As a writer, I can tell you that the moment you lose your ability to take a risk, you have just crossed over to artistic death.  But of course this lesson is not confined only to artistic endeavors…

It’s true in business.

It’s true in sports.

It’s true in love.

So what’s the risk you need to take today?

-RG

The post Take the Risk! appeared first on Randy Gage.

Regeringen vill förbättra hushållsarbetares villkor

Dagens Arena -

Nu lägger regeringen ett förslag om att ratificera ILO:s konvention om hushållsarbetares arbetsvillkor. Frågan har drivits länge av bland annat LO.

Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationen, ILO:s konvention om hushållsarbetares rättigheter. Det innebär att arbetsgivare nu blir skyldiga att skriftligt informera personer som arbetar i deras hushåll om deras anställningsvillkor.

I och med den här regeländringen har Sverige genomfört ILO-konventionen.

Till skillnad från i många andra länder behandlas hushållsarbetare i svensk lag i princip som vilka andra arbetstagare som helst, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Däremot behövs hushållsarbetare, som ofta är flickor och kvinnor, synliggöras på ett globalt plan, enligt regeringen.

Senast under hösten krävde LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på Dagens Arenas debattsida att regeringen ratificerar ILO-konventionen om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare före valet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2019.

Inlägget Regeringen vill förbättra hushållsarbetares villkor dök först upp på Dagens Arena.

MP-parlamentariker: Mer öppenhet stoppar skattesmitarna

Dagens Arena -

Sverige och Storbritannien agerar som bromsklossar i EU:s arbete mot skatteflykt. Det skriver de gröna EU-parlamentarikerna Max Andersson och Molly Scott Cato inför Miljöpartiets kongress.

 Stora företags skatteflykt är ett gigantiskt problem. Samtidigt som vi ser stora hål i budgetarna för skola, vård, kollektivtrafik och annat smiter stora företag från sin del av det gemensamma ansvaret.

Den gröna gruppen i EU-parlamentet har avslöjat att några av världens högst värderade företag, som Google, Facebook, IKEA och Zara,anlitar jurister och konsulter för att leta kryphål i skattesystemet och få ner skatten så nära noll som möjligt. Tillsammans med skandaler som Luxembourg-och Panamaläckorna, som väckt en opinion mot skattesmitning, finns det nu en historisk möjlighet att hejda skatteflykten.

Vi är valda ledamöter i det nybildade utskottet mot skatteflykt i EU-parlamentet. Vi känner förändringens vindar då EU-kommissionen lagt skarpa förslag mot skatteflykt och skatteplanering som också fått gehör i parlamentet. Men tyvärr tvingas vi konstatera att våra egna länder agerar som bromsklossar i detta reformskede.

Viljan att undvika skatt var ett tydligt motiv för Brexit,och det är tydligt att Storbritanniens konservativa regering försöker skydda sina utomeuropeiska territorier som är hjärtat i det skatteflyktsnätverk som utgår från London. Tory-regeringen har också konsekvent blockerat skärpt skattelagstiftning i EU.

Som gröna politiker vill vi att våra respektive länder ska ta seriöst på kampen mot skatteflykt även när det utmanar storföretag baserade i det egna landet.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S)är drivande i att blockera EU- förslaget om så kallad offentlig land-för-land-rapportering, det vill säga att stora företag skall publicera årligen var de verkar och var de betalar skatt. När ministern på detta sätt försöker skydda svenska storföretag från insyn, gör hon det samtidigt möjligt för stora bolag i andra länder att slippa densamma.

Sammantaget beräknar OECDatt minst 1 biljon kronor varje år undanhålls från skatt. För svensk del handlar det om uppskattningsvis 40 miljarder, mer än den årliga EU-avgiften eller budgeten för rättsväsendet. Det är pengar som behövs i välfärden i Sverige,Storbritannien och EU men också i fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Våra regeringar har varit med och skapat bättre skatteregler i OECD.Men dessa bygger på att skattemyndigheter i olika länder ska leta efter rena olagligheter. Problemet är att skatteflykten ofta är laglig i juridisk mening även om den är moraliskt och etiskt förkastlig. Det är därför frågan om offentlig rapportering är viktig.

EU-parlamentet vill genom offentligheten ge media, konsumenter och allmänheten möjlighet att uppmärksamma stora företags skatteflykt. När deras varumärken uppmärksammas sätter det press på dem att börja betala sin del av det gemensamma.

Som gröna politiker vill vi att våra respektive länder ska ta seriöst på kampen mot skatteflykt även när det utmanar storföretag baserade i det egna landet. Vi behöver ett internationellt samarbete mellan länder till stöd för medborgarna i hela EU och hela världen.

Molly Scott Cato och Max Andersson är gröna ledamöter i EU parlamentets utskott mot skatteflykt.

På kongressen som börjar fredag 25 maj finns skatteflykt med som en del i MP:s förslag till valmanifest.

Inlägget MP-parlamentariker: Mer öppenhet stoppar skattesmitarna dök först upp på Dagens Arena.

Färre vårdar – fler styr i vården

Dagens Arena -

Antalet sjuksköterskor minskar i flera landsting och regioner. Samtidigt har höga chefer, handläggare och administratörer ökat med 36 procent. Det visar Vårdfokus granskning. 

Mellan åren 2014 och 2017 har de yrkeskategorier som är viktiga för den direkta patientvården minskat visar siffror som fackförbundstidningen Vårdfokus tagit fram.

Antalet sjuksköterskor har på nationell nivå minskat med 0,42 procent, – 228 årsarbetare. Under samma period har antalet biomedicinska analytiker minskat med hela 3,35 procent, -189 årsarbetare.

Region Norrbotten är den region där antalet biomedicinska analytiker minskat allra mest. På fyra år har antalet biomedicinska analytikerna på de medicinska laboratorierna minskat med nästan 25 procent. Samtidigt har antalet chefer ökat med 34 procent och antalet administratörer med nästan 11 procent.

Sett över ett längre tidsperspektiv, 2010 – 2017, ökar antalet sjuksköterskor,  specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker med 2,26 procent. Antalet chefer, handläggare och administratörer ökar med 36 procent.

Under samma period har Sveriges befolkning ökat med 7,48 procent.

Under perioden 2010 till 2017 har ett par landsting omgjorts till regioner, vilket, enligt Vårdförbundet, kan påverka statistiken något då de övertagit administratörer. Men det bortförklarar inte trenden.

Inte heller kan trenden förklaras av landstingens köp från privata vårdutförare, vilket innebär att offentlig personal försvinner ur statistiken för att de går till privata företag.

Köpen från privata utförare har legat på en relativt jämn nivå under perioden 2014 – 2017 ändå har 231 årsarbetare bland Vårdförbundets yrkesgrupper försvunnit och 3911 årsarbetare administratörer tillkommit.

Socialminister Annika Strandhäll (S) säger till tidningen att resurserna måste gå till den vårdnära personalen.

– Jag blir upprörd och matt, ärligt talat. Med tanke på att vi ser ett allt större behov av vård framöver är det mycket olyckligt att det sker en så kraftig ökning av antalet centrala administratörer i landstingen, på bekostnad av personal i de vårdnära verksamheterna. Det innebär en ökad börda på vårdpersonalen, säger ministern.

Regeringen har gett landstingen flera miljarder extra jämfört med i början av mandatperioden. Bland annat pengar som öronmärkts som professionsmiljarden. Medlen har gått till olika personalsatsningar, så som betald specialistutbildning. Men pengarna har även kunnat användas till olika former av it-stöd.

I Stockholm 2017 gick exempelvis en tredjedel av miljonerna till specialistutbildning och två tredjedelar till sådant som »vårdguidens e-tjänster« och »regional tjänsteplattform«.

Ulf Åkesson, förhandlingschef i Stockholms läns landsting, säger till Vårdfokus att det behövs mer administrativ personal för att möta den nya tekniken, för att allt mer vård upphandlas och för att det samtidigt byggs mycket på sjukhusen i länet.

– Samtidigt blir det en allt mer teknikdriven verksamhet ute på sjukhusen, då behöver man en del administratörer och tekniker som jobbar med kringutrustningen. I slutänden är det de enskilda verksamheterna som avgör vilken personal de behöver. Vi går inte in och detaljstyr.

Han menar att »omkringpersonalen« möjliggör att arbetsuppgifterna renodlas för exempelvis sjuksköterskor.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tror att »byråkratiska explosionen« medför landstingens svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor.

– Det behövs inte mer sifferräknande, återrapporteringskrav och analyser, utan fler som tar hand om patienterna, säger hon till Vårdfokus.

 

Inlägget Färre vårdar – fler styr i vården dök först upp på Dagens Arena.

Vilka vill SD deportera?

Dagens Arena -

Tystnaden kring Sverigedemokraternas förslag om »repatriering« för grupper av invandrare säger mer om SD:s skrämmande makt över samtalet än om frågans relevans.

Tidigare i år, när Jimmie Åkesson intervjuades i samband med Sverigedemokraternas framtidskonferens, förklarade han att det skiftande klimatet öppnat nya ytor i politiken. Nu fanns en chans att skärpa tonläget ytterligare. Partiet hade redan »en nollvision för asylmottagande« och kunde i stället »tvinga fram de andra partierna« när det gäller krav på återvandring för grupper av människor, förklarade Åkesson.

Det anmärkningsvärda är inte att förslaget är nytt. Så sent som 1999 stod det i SD:s partiprogram att alla som kommit till Sverige efter 1970 ska »repatrieras«.

Det som förvånar är i stället att partiet numera är så rumsrent – tidigare brännmärkt retorik har letat sig in i politikens mitt – att Åkesson kan lyfta förslaget. Glidningen i debatten har gett bränsle åt en nationalistisk offensiv.

SD tycks övertygade om att det är rätt strategi att kräva utvisningar. Häromdagen diskuterade partiet gemensamma strategier när det gäller just repatriering med systerpartiet Dansk Folkparti. Självförtroendet är på topp.

Kravet på återvandring har, trots viktiga röster, inte väckt någon större debatt. Det är skrämmande.

Sverigedemokraternas deportationspolitik skulle gå emot internationell lag, riva upp medborgarskapet och kräva grundlagsändringar.

Att ett riksdagsparti vill utvisa människor som inte är lojala med en viss tolkning av »svenskheten« och därmed »upphör att vara en del av nationen« är extremt. Det gäller både flyktingar och befintliga medborgare.

Politiken skulle stå i direkt strid med internationell rätt, enligt artikel 33 i 1951 års flyktingkonvention. Den så kallade non-refoulement-principen ska skydda flyktingar mot utvisning »när deras liv eller frihet är i fara«.

När det gäller befintliga medborgare skulle medborgarskapet, ett av byggblocken i rättsstaten, i praktiken upphävas. I strid med grundlagen: »Ingen svensk medborgare får landsförvisas«, (Regeringsformen, andra kapitlet, sjunde paragrafen). Och: »Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap.«

Sverigedemokraternas deportationspolitik skulle med andra ord gå emot internationell lag, riva upp medborgarskapet och kräva grundlagsändringar.

Frågans omfattning och ödesdigra konsekvenser tål med andra ord granskning och diskussion. Tystnaden vittnar mer om SD:s skrämmande makt över samtalet, partiet som det nya normala, än om frågans relevans.

All förändring börjar med motstånd. I fallet SD handlar det inte om nivån på skatten, är ingen filosofisk övning i liberal eller socialistisk samhällssyn. Det handlar i stället om att gå i opposition mot det människofientliga.

För det hotar våra vänner, våra grannar, våra kollegor. Oavsett om de bor längs spruckna loftgångar i storstadsregionerna eller i mexitegelvillor i landets bruksbälten. Fascismens yttersta konsekvens är ett samhälle där varje gräns fungerar som stridslinje, ett bräckjärn mot mänskliga band och gemenskap. Det monstruösa fantasibygget saknar mellanläge.

Just därför måste vi ställa partiet till svars, frågan måste ställas gång på gång: vilka vill Jimmie Åkesson deportera?

Inlägget Vilka vill SD deportera? dök först upp på Dagens Arena.

Om strejkdebatten tystnar upphör samhällsutvecklingen

Dagens Arena -

Hur kommer det sig att den solidariska löneprincipen sedan länge kan vara glömd? I stället för att håna LO:s valfilm borde dess budskap tas på allvar, oavsett ideologiska motsättningar, skriver Carolina Sundell.

Det som nu sker är i total motsättning till löneutveckling. När lägre ingångslöner införs samt när fackrörelsen försvagas, kommer löneutvecklingen avstanna.

Axiomet, sanningen, »att kapital utan arbete är ingenting« tycks ha blivit alternativ kunskap när nationalekonomer som Lars Calmfors får oproportionerligt utrymme i media att predika en tro på lägre ingångslöner.

Vissa vill framställa den fas kapitalismen nu genomgår, att den sker på grund av automatiseringen. När robotarna tar över argumenterar de att vi successivt måste sänka lönerna.

Den reella utvecklingen som automatiseringen leder till hägrar, men vi får inte tro att detta är ett hot mot stigande löner som massmedia och vissa utvalda akademiker vill göra gällande, kanske gör de så delvis för att tillfredsställa sina ägares osynliga krav eller rentav en makthavare som aldrig ska underskattas; Svenskt Näringsliv.

Att vara vaksam på alla intressens viljor är ett måste, den inbyggda moralkompassen må ständigt vara på, men att slå på källkritiken är lika vitalt för att förstå det som nu sker och för att inte förföras av ledarsidornas skribenters partiska åsikter och bli yr av Viralgranskare som bestämmer en »sanning« för massorna.

När debatten om löneavtal och strejkrätten gått förlorad, så går det inte längre att tala om samhällets utveckling.(/citat]

Hur kommer det sig att den solidariska löneprincipen sedan länge kan vara glömd? Fackrörelsen är nästan tillintetgjord, inte på grund av avskaffandet av avdragsgill fackavgift utan för att arbetarklassen bytt kläder och jobbar inte i industrisektorn i lika stor utsträckning idag. Arbetstillfällen har minskat inom tillverkningsindustri osv, samtidigt som  industrins tjänstesektor undermineras av Timbros högljudda mediamegafon.

Det är märkbart efter hånet av LO:s valfilm, den som ger sken av en dystopi om avskaffandet av trygga anställningar, vilken borde tas på allvar trots andras ideologiska motsättningar.

I åtanke bör man även ha att språkets så kallade »väktare« för att dölja och förrädiskt, byter innebörd på ord för att bibehålla en ordning, framför allt en hierarki mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I den stund när debatten om löneavtal och strejkrätten gått förlorad, så går det inte längre att tala om samhällets utveckling.

Åtta timmars arbetsdag tillhör inte »svenska värderingar« utan är ett bevis på hur långt en fackliga rörelse, som en motvikt till kapitalet, aktieägarnas viljor, lyckats åstadkomma i en nation.

De som eftersträvar 6-timmars arbetsdag, oftast Vänsterpartiet, och en medborgarlön, vilken förespråkas av representanter på både sidor blockgränsen, är förslag som åberopas inte på grund av en åldrande befolkning utan är reformer som har i avsikt att utveckla samhället och minska exploatering.

Det är även responsiva åtgärder när marknadens ekonomi fallerar, vilket är oundvikligt och tillhör kapitalismens inneboende motsättning.

[citat dela="ja"]Fördelningspolitik och ett progressivt skattesystem är vitalt för att förmögenhetskoncentrationen inte ska stiga till proportioner som är okontrollerbara.

Det kan inte enbart bero på att nationalekonomer utbildas att bli goda förespråkare av »lönekostnader«, för att spegla näringslivets fiktiva börda att betala ut löner och anställa flera. För egentligen är ordet lönekostnader olyckligt då en utbetalning till arbetskraft är en investering för ett företag.

Konkurrenskraft förs på tal. Detta begrepp bör undersökas närmare eftersom det emanerar från Darwins evolutionsteori och den industriella revolutionen. Tron på att »fri« konkurrens på marknaden leder till ett utfall som gynnar löntagarna, är som att be till gudarna eller att ogiltigförklara gravitationslagen.

En självklarhet är att en kula faller till marken och lönerna sjunker även när kapitalinkomsterna ökar, om ingen kraft intervenerar.

Undersök ojämlikhetens anatomi med hjälp av ekonomer som Thomas Piketty och förstå att fördelningspolitiken och ett progressivt skattesystem är vital för att förmögenhetskoncentrationen inte ska stiga till proportioner som är okontrollerbara. Det är samma faktor som också gör att arbetsmarknadens parter aldrig kommer att uppnå ett jämnviktsförhållande, Medlingsinstitutet kan förgäves försöka uppnå en viss balans.

De som argumenterar i motsatt riktning, är förblindade av marknadens luftslottsideologi, de marknadsför den typ av skuggekonomi som går att finna i u-länder, en utan kollektivavtal och där medborgare tvingas ha flera anställningar för sin existens.

I nuläget går det att skåda den näringslivets skapade chimär, en falsk tro på att behovet av lönearbete håller på att försvinna och att arbetslönerna skulle stå i ett upp- och nervänt förhållande till arbetsmödan, vilket enbart kan vara de onda viljornas logik.

Folkets frustration späs på när Socialdemokratins styre svikit sin ideologi och Stefan Löven sedan länge gått mot röd gubbe.

När förhållandet mellan arbete och lön suddas ut behöver vi  återuppliva löntagarfonder som aldrig fick den chans de förtjänar, samt i en testbädd prova kooperativ byggda på en modell som haft stor framgång i Spanien.

De två bör inte av enbart ideologiska skäl kastas i soptunnan.

Den som förstår imperialismen och kolonialväldets uppkomst, har större chans att förstå samtidens skeden. Dra lärdomar av historiens gång men tro samtidigt inte att historien upprepar sig.

Klä av problematiken och ställ frågan: Vad är kapitalismen? En exploatering.

Carolina Sundell är frilansskribent och studerar nationalekonomi vid Södertörns högskola. 

Inlägget Om strejkdebatten tystnar upphör samhällsutvecklingen dök först upp på Dagens Arena.

Operation Disclosure Intel Alert - May 23, 2018

Ascension with Mother Earth -

RV/INTELLIGENCE ALERT - May 23, 2018

(Disclaimer: The following is an overview of the current situation based on rumors/leaks from several sources which may or may not be truthful or accurate.)

All sources have been told to stay quiet as the Alliance finishes wrapping things up.

The Cabal have 3 states in which they operate out of.

Washington D.C. (Military)
London (Financial)
Vatican (Spiritual)

Over the years, the Alliance have successfully infiltrated the states and their ranks.

Washington D.C. now belongs to the Alliance under Trump. The Deep State/Shadow Government is being exposed.

Operations in taking London is nearing completion. The Royal Family's bank accounts have been frozen.

The Vatican is being exposed of their Satanic rituals and pedophilia.

Over 8000 Cabal individuals involved in shadow banking have been taken out/apprehended by Alliance Ghost Operators.

The Cabal's world or the "real world" as they like to call it is collapsing before their very eyes.

This is our world, not yours, it never was.

The RV release is now underway.

Source: Operation Disclosure

Cosmic Disclosure: Cosmic Summit

Spherebeing Alliance -

David Wilcock: Welcome to another episode of “Cosmic Disclosure”. I'm your host, David Wilcock. And we have a special treat for you: two high-level insiders who have never before spoken in any public or really private forum in the way that we're going to right now.

We have Corey Goode and Emery Smith.

Emery, welcome to the show.

Emery Smith: Hey, Dave, thanks for having me again. Very exciting day.

David: And Corey, thanks for being here.

Corey Goode: Thank you.

David: So we decided to start out this first episode by trying to find one of the areas where there might be common ground between the things that you've experienced, Emery, and the things that Corey's experienced. And so this gets into the topic of underground bases.

So just to start this off, I'm going to ask you some simple questions, and then we'll open it up from there.

Are you aware of either the military or the government, or whatever you want to call it, having underground facilities?

And if so, how extensive are they? How many of them are there? And what do you know about those facilities?

Emery: I'm aware of, in just the U.S. alone, about 300 of these facilities.

Now, when you say government, I want to, like, talk about that, because it's not always the government that owns these facilities.

They GUARD these facilities – the military does – but they don't always . . . are in control of the facilities, because they are owned by larger corporations and unknown organizations.

Corey: That have different oversight.

Emery: Exactly.

Corey: Right.

Emery: Right.

David: So when you say there's about 300 of these facilities that you're aware of . . .

Emery: Just in North America.

David: . . . what would be an average benchmark of what you are thinking that that means? What are those facilities? Of the 300, what would they be like?

How big are they? How many people do they hold?

Emery: Right, there's many different facilities with many different types of populations in them. And they all have a different agenda.

And there are some that are larger, like the ones in New Mexico, Nevada and Colorado, that actually house entire cities, and you never even have to go to the surface.

They also have full running hospitals and whatnot for this elite group.

As far as the laboratories and all the testing going on there with nuclear and other types of energies – because it's not all just medical, of course . . .

David: Right.

Emery: . . . but other things going down there, as Corey can also relate to of working on different types of devices, such as different types of vehicles, number one, space vehicles; also, the medical stuff I talked to you about in the last episodes, with all the storing of cloned bodies and whatnot.

So there are a lot of these facilities that house many different types of projects.

And then there are some that are only for specific types of projects, because it's so compartmentalized, they'll make a whole underground base just for one project.

David: Wow!

Emery: And they'll keep that with the population usually under about 200 people so they can control them.

Corey: So Emery, I know you probably can't tell us the names of the bases that you went to or where they were located, maybe some, but can you tell us the number and how they were different, as well as what it was like going into the bases?

Emery: Yeah, sure. Basically, there's around 300 of these bases in the United States that I'm aware of.

Some of the ones I've been to are in El Paso, Texas, under UTEP.

Of course, everyone knows about the one I've been in in Los Alamos and Kirtland Air Force Base.

Another one would be in Charlottesville, Virginia. There's another one in Denver. Of course, Dulce [New Mexico] you know about. And there's one in White Sands [New Mexico] – under White Sands National Monument.

Also [there's one] in Creststone [Colorado], underneath the sand dunes, which they're trying to now expand that.

David: What about in Canada? Are you familiar with any up there?

Emery: In British Columbia and also near Whidbey Island, off of Washington there.

Corey: When you approach these bases, or these underground facilities, the entrance to them, are they nondescript? Or are they something that . . .

Emery: Yeah, 95% of them are nondescript but also guarded or usually near a base or on a base for the entry points.

Now, there are a few that are out there that actually are not guarded, but they're in such remote desolate areas that . . . I mean, they're guarded, but they're not . . . it's not . . .

Corey: With technology.

Emery: It's not on a base. Right, with technology and satellites.

Corey: They're monitored.

Emery: And completely monitored, exactly.

So I think most of them, to answer your question, would be: you'd have to enter a really secured lab or a really secured corporation or a really secured military installation to access the underground.

Corey: So could you take us through what would be typical if you were to go through?

Emery: Right, absolutely. Depending on where your entry point is and depending on the type of base it is, some of the most common ones, like the one I was stationed at with Kirtland Air Force Base, was basically a fire tower that you would never even think would be the access point.

David: Mm-mm.

Emery: And a fire tower, meaning it's a concrete base, not made out of metal. So I want you to think of a small 30' x 30' building, concrete, that goes up about six floors – straight up – but it's there as a fire observation point, which, of course, never is utilized for that.

And these areas, too, they don't have, like, parking lots in front of them or anything like that. You usually have to walk through many different posts.

But since this was already on the base, inside another base that's there . . . so you're going through two different types of security.

So first you have to get on the military base, number one. And then once you do that, there's another even more secure base on there with the fences and their own security teams. They're not military.

And these are private corporations that I spoke of that are running these things.

So one of the things I was speaking to Dave about one time was my dorm was so close to there I would actually ride my bicycle to this place after work. And I was allowed to put my bicycle near the area and then walk over. And this is just an area that people that on base worked there could walk to it.

So there's many different places to go in, but for us, since it's more convenient since we live on the base, for many scientists.

David: What would happen if somebody started to notice an unusual number of people going into a fire tower like if you were on the base and it wasn't your job?

Emery: Yeah.

David: What would happen then?

Emery: Well, that whole place is monitored, number one, and you're already on a base. And the base already knows there's something . . . You know, THEY already know there's something there.

They don't know the extent of it, though. The military doesn't always know the extent of how large these underground bases are, which you [Corey] could probably attest to.

Corey: Do they typically bring you through and scan your body? Do all these . . . I mean, what other types of security measures do they take?

Emery: Sure. So once you get there, like I did, there was actually a bike rack there that I'd put my bike up. And I'd walk right over, and there's just two doors.

You walk in, and just like you would walk into a hospital to check in somewhere, they take your driver's license and all that stuff.

So there's two security guards there, and you walk in.

And they either recognize you, or they don't recognize you. And you do have three different types of security things you have to do before you go in.

You have a card, number one, and it's very generic. It's nothing special. It doesn't have any . . .

Corey: Just a strip?

Emery: . . . holograms or anything in it. Right, it's just a strip . . . a magnetic strip, like you see on a credit card. So it's nothing special at all.

Then you have, of course, your palm print identification and your iris eye scan, like the old stuff you see in the movies – very similar to that.

So once you go through that and get through all that, then you take the elevator down.

Once you get to the bottom . . .

Corey: Where they weigh you while you're on the elevator going down.

Emery: That's right. The elevator is not a regular elevator. It looks like a regular elevator, but the elevator is actually scanning you to see if you have any type of, let's say, plutonium on you or anything that could be a threat.

So this elevator's doing a body scan on you as you're going down.

David: Wow!

Emery: Yeah. So you cannot smuggle something in, in your orifices. You could not come in there with a bomb or a grenade or a handgun or anything like that.

David: Is it also like an X-ray, MRI kind of thing, where it would . . .

Emery: Yes.

David: Okay, I thought so.

Emery: It's a little different like that. It's not radioactive causing, where . . . of course, they wouldn't do that to you.

David: Right.

Emery: We do wear these special, of course, X-ray badges the whole time we're in there, because it monitors how much radiation you have.

Corey: You're exposed to.

Emery: Right. And it's not always just from the X-rays. It could be other projects in there that are using stuff that it is emanating at a safe level. But they have to monitor you the whole time.

Corey: Do they keep a running tally of any exposure you had to radiation . . .

Emery: Absolutely.

Corey: . . . accumulation?

Emery: Everyone's monitored for gas and radiation and specific light wavelengths, actually, that could cause damage to the body.

So those are the three things they are monitoring all the time.

David: Okay, so, Corey, since you've also had experience with underground bases, at this point, is there anything funny that jumps out at you – anything that he said that was familiar or unfamiliar?

Corey: Oh, yeah, absolutely familiar. And like he said, there's different types of bases.

Some of the bases are . . . you cannot access them from the ground whatsoever. You have to go through the tram system, the secret tram system underground.

Emery: Yeah.

Corey: And the only entrance and exit is through that tram system.

David: Right.

Corey: And often, they will be very deep, as I've said before. At a certain depth, you're no longer considered in United States territory.

David: Um.

Corey: And so you then have free rein.

Emery: Absolutely, yeah.

David: Have you seen . . .

Emery: And I was getting to that, because once you get down there, you have to take the tram.

And many of them have different types of maglev and lavatube devices to get you there.

Corey: I don't think we've had someone that could give a good description of the tram. I know they have short ones for people that you sit in and you're facing each other.

Emery: Right.

Corey: And then they have the larger ones. Can you give a description?

Emery: Yeah, sure. I spoke about this in the past. And one of the ones is kind of like a, as Dave and I call it, like a gondola.

So when you get down there, there's a chair you sit in, and it goes down a very, very long hallway.

And it just keeps going around and around and around. It's very slow, as fast as . . . a little bit faster than you'd see at the airport when you stand on those . . . the standing conveyor belts.

Corey: Right.

Emery: So just a little bit faster than that. And you're sitting down, or you can stand up. You don't have to sit down.

And that takes you to the actual main entrance of the underground base, and it could be as long as a quarter mile.

Now, they also have the actual tube system, which is a pod, and it holds up to four people.

And it's in the shape of a cylinder egg.

And you get in that one, and it has really nice chairs in it, actually, kind of like the reclining ones you would see on a dentist table, but really padded.

And you can actually wear a seat belt in these things, but you don't need to. You don't even know you're going because it's so fluid, and it gets up to such a high speed.

And I don't know how fast that is, but I heard some of these can go over 500 miles per hour.

Corey: Yeah, I was hearing over 700.

Emery: Yeah. So once you get there, whether you're taking the chair, the gondola, or you're taking these maglev tubes – the egg thing – once you get there, then you have to still go through another security checkpoint.

Corey: Because you could be in another country for all you know.

Emery: Right. Or another planet.

Corey: Right. Exactly. I was actually talking about that recently, about how . . . Recently, when I was brought up to the Lunar Operation Command, I was brought into a room for a briefing, and there was a window.

And I looked out the window, and I saw Mars.

Emery: Ha, ha. Yes.

Corey: And I was told that a lot of times, people will take these trams. And much like I took a tram, and it ended up on another planet . . .

Emery: Yes.

Corey: . . . back when I was much younger, and you can't really tell.

Emery: Right.

Corey: You know.

Emery: You don't . . .

Corey: You can't really tell.

Emery: It's not like a . . . You don't go into some hyperjump, or you're even aware of it. It's that fluid when you do these kinds of portal jumps, I'll say. It's in seconds.

Corey: And they play games with the people when you get there. You'll see windows that make it look like you're on Earth somewhere or on Mars.

Emery: Right. Yeah, we talked about this. Absolutely.

Corey: And they were doing that on the Moon when I was in there, and they said, “Ah!”, and they flipped it over to a moonscape when they saw me staring at Mars kind of confused.

David: Let me also just say for the record that Bob Dean, Pete Peterson, Jacob and Henry Deacon have all reported on this phenomenon of sub-shuttle systems where you get transported somewhere else, and you don't even realize it.

You're just riding in the thing, and you go somewhere else.

So this is a consistent element of insider testimony that I've heard.

Corey: Yeah, they could take a scientist, put him in one of the underground trams. They could end up at another facility, and it could be on the Moon.

David: Right.

Corey: And they could . . . And the facilities on the Moon . . . it looks just like Earth facilities.

David: Right.

Corey: And then walk them around. Let them see out the window – see the Grand Canyon or something – and the people totally believe that they're at a location on Earth.

Emery: It also helps with the psyche, if you're living underground for a very long time, to have these views and . . .

Corey: Yeah, trees and plants.

Emery: . . . to have the organic state material, with gardens inside these things.

Corey: Full spectrum lighting.

Emery: Full-spectrum lighting, and the things that we normally have here outside they try to replicate inside. And it seems to lower the stress levels of the scientists and the technicians that are working there.

David: Yeah, let's go with that, because one of the things that Pete Peterson reported to me was this idea that you might have a very large dome underground in which there is a city, with buildings and roads and trees.

Emery: Right.

David: And it really . . . And they even have the dome lit so it looks like the sky.

Emery: Yeah, the dome is really cool.

Corey: And they do starlight. They do stars at night.

Emery: They do. And you have your own 24-hour, like you said – the day and night situations. They can make it look like a hurricane's coming,too, with clouds and all sorts of amazing sci-fi effects that are very realistic, as far as the lighting goes, and the way it makes you feel like you're looking into infinity.

Corey: I'm curious. Were any of these bases that you went to . . . were they in national parks?

Emery: Yes. Yeah.

Corey: Interesting. We've heard tale, and you and I have seen doors that will just open up out of the side of a mountain.

Emery: Right.

Corey: And they can completely . . . you could never tell that there is anything there. You could go there with a . . . do sonic tests. You would never know that there's a door there.

Emery: You can't even find it with a metal detector.

Corey: Right.

Emery: And this is like a giant rock, like you just said, will open up. And it's completely sealed and pressurized, out of the side of a mountain.

And we were talking about this earlier, Corey. Even in the desert, . . . Like, I always remember watching the desert open up, like you said, which you can explain.

Corey: Right. Like a zipper.

Emery: Like a zipper.

Corey: The ground.

Emery: And then the sand starts falling in. And I'm always like, man, who's cleaning up all that sand?

Corey: Right.

Emery: But they have a special thing that . . .

Corey: Yeah, it drains sort of those . . .

Emery: Just collects it right out and shoots it back out over the . . . once the door shuts, shoots it back on top of that.

Another type of base that I don't get into too much, you know, up in the North Pole in the polar ice caps – there's bases in polar ice caps . . .

Corey: Mh-hm.

Emery: And they are magnificently beautiful, number one. And they somehow have their own atmosphere in there, . . .

Corey: Yeah.

Emery: . . . with perfect running water and their own, I'll say, their own electricity they make using the Earth, because they're already very, very deep.

Corey: Is that like geothermal?

Emery: Yes.

Corey: Right.

Emery: Yep.

Corey: Are these . . . And some of them also use the thorium-type reactors.

Emery: THORIUM – absolutely.

Corey: Yeah, so . . .

David: I've heard a lot about thorium.

Emery: That's a big one. Thorium's amazing, yeah.

David: It's basically a non-radioactive fusion system.

Emery: Right.

Corey: Well, what's interesting is that in a lot of my presentations I've been showing footage from Project Iceworm.

It was a project by the Army Corps of Engineers in I think it was the late '50s, early '60s, in Greenland. They went in, and they set up one of these bases.

And basically, the same type of building was done down in Antarctica as well. And planes would come and land and provide them the supplies.

But this is also how they've build a lot of off-world bases . . .

Emery: Right.

Corey: . . . this same method. But Project Iceworm was very interesting because later on, the United States tried to smuggle some nuclear weapons there, and the plane crashed.

And everyone found out about this huge base that was secretly built.

David: Just so you guys are aware of this, one of the things that Pete Peterson told me was that the “World Book Encyclopedia” in 1953, I think was the year, that the military-industrial complex sent people all over libraries to rip out this one page because it had something in there talking about how thorium could be a reaction that would produce almost no radiation.

And he said that if we started to use this, that we would have this incredible breakthrough in technology.

So what do you guys know about thorium as it relates to our discussion?

Corey: Well, I know that in the programs, the craft, research vessel, I was assigned to, originally it was nuclear. And then they replaced it with a thorium based.

And then they replaced it with some sort of an electromagnetic engine that had these long tubes that they would put something in that they called “minnow baskets” that would spin.

And if you move it up and down, you get a little bit of play in the electromagnetics.

Emery: Right.

Corey: And I think it's some sort of electromagnetic friction that's going around. And these leads are picking up the energy and shooting it wirelessly through the tubes, which then go directly to these huge capacitors.

Emery: Right. Yeah, a lot of capacitors are used in these bases to hold the energy.

I'm not an expert at thorium, but I was recently on a project where a private organization – a private corporation – hired me to . . . They sent out people all over the United States – a scientific team – to find the LARGEST deposit of thorium here in the United States.

And I know exactly where that's at. And that is also in New Mexico. I'm not going to tell you the city it's located near, but I'll tell you it's in New Mexico.

And there's an unlimited amount of thorium there that could power all the planets, and all the bases, and, of course, us right here indefinitely – INDEFINITELY - I mean with the amount of energy we already currently use.

David: So why do you think, Emery, there would be a base in a national park? What would be the advantage to that?

Emery: Oh, the advantage of that is, number one, it's completely monitored all the time. You always have park rangers around.

So it's like you have your own little civilian operatives out there.

And, of course, they're just cluttered with satellites and stuff that are watching them – watching the area, I mean.

So these areas also sometimes have a great usage to them because they're near maybe a underground thermal or something.

Corey: Right.

Emery: And they're harvesting this energy. Or maybe it has a huge crystalline formation under some of these parks and stuff.

So the parks, even in early days, were actually picked out to hide military bases.

Corey: Yeah, what's interesting is Clifford Mahooty, when we had him here talking, said that reservations – Indian reservations – and these bases and national parks have the same classification with the government.

Emery: Yes. And that's what I'm saying, because it's limited traffic, or it's controlled traffic.

Even on the reservations, like, . . . You're not even allowed to go on a reservation, you understand, unless you have special passes and whatnot with the chiefs.

And what happens is that's the perfect ideal place that's never going to have a lot of traffic or a lot of investigation, because we're using an area that we already gave to the American Indians.

Corey: Right. It was interesting. I read a report that a lot of the groups of park rangers were actually intelligence.

They were former military and intelligence, because in a lot of these national parks where people “go missing”, they end up finding the missing people.

And sometimes they had been worked on by non-terrestrials, and they needed to keep it quiet, . . .

Emery: Sure.

Corey: . . . so they had the park rangers smooth everything over.

Emery: Yeah, I can attest and agree to that 100%, that they're using a show of force, or let's just say a security detail, that is not what you would think of someone just graduating college and taking up a job.

These people are 20-year-plus veterans either in the projects or in the military, as you said. And they're very overqualified, but they get paid really well.

David: So one thing I'd like to follow up on, Emery, is you mentioned bases under the ice.

Emery: Yeah.

David: And I would assume this also would include bases in the ocean.

Emery: Yes.

David: There's this very strange movie that came out 2009 called “G.I. Joe”, which is military, but all the stuff that we're talking about is in that movie all over the place.

What do you feel about the movie “G.I. Joe”? And did you have any . . .

Emery: I do recall seeing that. I don't remember it too well, but I do recall seeing it and connecting the dots, we'll say.

And I think there was a lot to it at the time. I remember watching it and saying, “Wow! Here they are just coming blatantly out.”

David: Because it's so . . .

Emery: . . . and showing . . .

David: They're doing these beautiful visuals in the movie with computer animation.

Corey: Oh, yeah, well, especially the second one when they did the Rods from God attacks . . .

David: Oh, that was crazy.

Corey: . . . on the Earth when that's exactly what we're looking at in the North Korea thing.

Emery: Right. Right. Interesting. I didn't see the second one.

David: They're telephone-pole-sized pieces of tungsten that you can drop onto the Earth, and just gravity causes a very, very severe explosion that can devastate a huge amount of space.

Emery: Oh, yes. Yeah.

David: And he had talked about that. And I only watched the second “G.I. Joe” film recently, and I couldn't believe that it was in there.

Emery: Wow! Yeah, that's pretty amazing for them to blatantly come out and expose that classified information, but we do start to see that now all the time with the movies are giving tidbits.

There's the Alliance and other white hats that get to throw a couple of messages in there for those who are paying attention . . .

David: Right.

Emery: . . . and talk about it. So I think it's a great thing.

David: So another thing I'd want to bring up now is: when I spoke to Bob Dean, retired Major Bob Dean, he actually told me a lot more than he ever said publicly with Project Camelot or anyone else about what he really had been involved in.

It's very similar to what Corey's done.

And one of the things he talked about was an island in the South Pacific that looks like an island if you fly over it, but if you get really close, half of the island is some kind of hologram, and it's camouflaged.

And you can go through that hologram, and then you find out there's a whole base there . . .

Emery: Yeah.

David: . . . that you can't see from the sky. Are you familiar with anything like that?

Emery: There's lots of that.

Corey: Yeah, lots of that technology – the masking technology with holograms.

Emery: Lots of it.

Corey: They've even developed holograms to a point to where they have mass.

Emery: Right.

Corey: Or they call them “hard light”, to where they can . . .

Emery: You can cast a shadow.

Corey: Yeah, you can do a hologram, and you can walk up and “tink, tink, tink,” like a piece of glass.

Or even they can make it even thicker in depth.

David: Wow!

Emery: Yeah, I totally can attest to that as well, and I was part of . . . not part of that, but there was compartmentalized projects near me during that that were working on satellites that could do that, or they were putting that technology in satellites in the early '90s, and I think it was probably before that.

Corey: Yeah. What's crazy is they'll have a hard light panel. They remove the source of the power or electricity, and it stays.

Emery: Right.

Corey: I mean, it's incredible.

Emery: Yeah, they're using all sorts of cool technology. That's why I always say, you know, if I did see something, a craft or whatnot, an ET, it's hard for me to say, “Oh, that's real. or it's not real”, unless I actually was right in front of it and analyzing it, because they can make you really believe you saw a plane crash into a building.

Corey: Mm-hm.

Emery: They can make you really believe that's really something there. And you can get up to it, like Corey said, and it's palpable.

David: Really?

Emery: It is actually palpable. And the ones I've seen were not as palpable as yours were. You're like . . . Mine was just for a little bit, and then you could just easily go through it.

Corey: Right.

Emery: But that's just an amazing technology to begin with, because then you can basically make any type of threat – fake threat – or use it for horrible situations where you're trying to . . .

Corey: They're using it for building.

Emery: Yeah.

David: Would they create areas where, like, NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration] would have a no-fly zone? So, like, you couldn't fly a passenger plane or an airliner over these areas?

Emery: Oh, that's right now. Right now they have it everywhere. There are certain places you can't . . . no-fly zones.

And that's a great way to also investigate when you're trying to find places.

David: Ha, ha.

Emery: And you're like, “Well, why is it way over here? This is a no-fly zone.”

David: But, like, if you have a little Cessna, what would happen if you tried to go towards one of these zones, let's say.

Emery: You immediately would be escorted out by some F-16s . . .

Corey: Yes.

Emery: . . . or F-15s or whatnot.

David: Okay, it seems pretty strange that they could have this hard-light technology or a hologram cloaking something.

Somebody at some point is going to find it. Somebody's going to be sailing in a little skiff . . .

Emery: They have.

David: . . . on the ocean or something. So what would happen in those situations?

Emery: They have, and they were terminated.

David: Really?

Emery: Missing at sea. Or even in military operations, sometimes THEY accidentally stumble.

Corey: Training operation.

Emery: Right, and they're not supposed to be there, but they are. And they are usually terminated.

Corey: “Dead in a training operation” or something.

Emery: Yeah, they were, like you just said, . . . People that work at these bases, too, their families don't know that they're going to a base to work for three months.

They're just saying, “I can't contact you for three months because I'm going on a mission.”

So when they do die, and they tell the family, “Oh, they died in action or on a training mission”, it's completely false. It's completely fake.

And they'll never know, because the best people to hire are military people that are active duty, because they're very expendable.

David: What other methods do they have to protect the base from people showing up so that they don't actually have to kill people? What are some of the other methods?

Because I would hope they don't always do fatalities.

Corey: You know, they'll do things like put out signs stating that there's radiation, that this was a testing zone for nuclear weapons and try to deter you that way.

Emery: Well, they have many things in place to deter you from going there, but sometimes it just happens.

You know, you can't have a sign every 50 feet and when you're 100 nautical miles out with this island and stuff.

But there are boats that are always . . . and aircraft that are always patrolling those areas.

And the satellites that are assigned to these bases, they're always there. And a fleet can't even get in there without them knowing that there's something in the airspace.

David: Wow!

Emery: You could not fly under radar to these places. You WILL be caught. You WILL be found.

David: Do you think there are certain cases where people would be brought into the base and become employees or maybe unwillingly become employees instead of just being shot?

Emery: I'm not aware of that.

Corey: I am, unfortunately.

Emery: Yeah?

Corey: Yeah. There have been, for the biometric testing and stuff, they'll take people.

Emery: Oh, for testing. Right.

Corey: Yeah.

Emery: Yeah, I've seen them get kidnapped.

David: Hm.

Emery: And people were there against their will, but not to be working for someone. I've never seen that. But, absolutely, what Corey just said is unfortunately true.

Corey: Did you ever hear of any security measures to protect against “psychic spying” or remote viewing?

Emery: Absolutely. All the bases have dedicated remote viewers on board.

And don't forget, remote viewers don't have to be on the base.

Corey: Right.

Emery: They could be far away and still protecting the bases.

And you get two good remote viewers – and that's one of my specialties that I actually get paid for - . . . is you have a remote viewer, let's say, that's 90% effective.

And then you get another remote viewer that's, like, 90% effective. And they both come up with the exact same thing.

So you only need a few of those guys on board to check out surveillance.

Now, they do have people that are advanced remote viewers that are using . . .

Corey: Remote influencers.

Emery: Right. Say it again.

Corey: Remote influencers.

Emery: Right, remote influencers that also use consciousness-assisted technology and electronics that they hook up to.

Corey: Have you seen some of the . . .

Emery: Yes.

Corey: There's either a pole or a plate that they put their palms on.

Emery: Two gold plates or . . .

Corey: Well, one is copper, and one looks like it's a stainless looking steel. And it's hooked up to wires. And they'll sit there, and it enhances their ability.

The remote viewers that try to view military bases, they'll begin to see a view of the base, and then all of a sudden, their thoughts are scattered.

And what they were being called in the smart-glass pads, which is an awkward way to label them, but they called them, “Those that Scatter”, because they were scattering the thoughts of anyone coming in.

And they were also sending energetic feedback through the connection and giving people what they called “ethereal headaches”, which for days you have a huge headache. And I'm sure you know what that's . . .

Emery: Oh, yes.

Corey: . . . what those are.

David: All right. Well, that's very amazing stuff, and that's all the time we have in this episode with Emery Smith, Corey Goode and myself. We'll see you next time. Thanks for watching.»Näthatet mot kvinnor är ett väldigt effektivt vapen«

Dagens Arena -

Förtroendevalda får ofta utstå hat och hot i den digitala världen. Särskilt utsatta är kvinnor. »För de här männen tror jag att det kan finns något lite lätt upphetsande i att sitta och skriva just till kvinnor i offentligheten«, säger Anja Hirdman professor i media- och kommunikation. 

I tisdags presenterade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, rapporten Digitalt hat där de analyserar hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer. Rapporten fokuserar framförallt på kommunpolitiker och resultatet visar att var femte kommentar de senaste fyra åren var av kränkande natur. Det rör sig ofta om direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan.

Kvinnliga kommunpolitiker utsätts för fler kränkande och även mer elaka kommentarer än sina manliga kollegor. Det är dessutom enbart kvinnor som har utsatts för sexistiska kommentarer. För båda könen rör det sig oftare om hat än hot.

Några av de vanligaste orden är luder och batikhäxa, stolpskott och jävla clown, mentalt sjuk, madrassen, tanten och vidriga kvinna.

I dag släpptes även Sifos mediemätning som de gör på uppdrag av Sveriges Radio Ekot. Där sticker Annie Lööf ut i mängden som den partiledare det twittrat mest om under april månad. Tonen i sociala medier gentemot Lööf och hennes parti har varit hätsk visar mätningen.

Läs mer: Mycket kritik mot (C) i sociala medier

Resultaten förvånar inte Anja Hirdman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMK. Hon pekar på att problematiken att kvinnor i offentligheten utsätts för hat och hot har varit känd i över ett decennium, i samband med internets framväxt.

– Det finns många digitala rum där en helt annat uppträdande är socialt accepterat, där man »låter sig själv gå«. Man behöver inte vara anonym alla gånger utan det verkar räcka med att man sitter någon annanstans. I avskildheten frodas en helt annan känslokultur.

Den misogyni, kvinnohat, som funnits i alla tider, får på internet tillgång till en teknik som låter det växa menar Anja Hirdman. I den digitala världen går det lätt att hitta likasinnade, tekniken tillåter att få framstår som många, respons kan ges och fås direkt och dessutom premieras affektion och starka känslor i sociala medier.

Att det är just kvinnor i offentligheten som drabbas tror Anja Hirdman inte är en slump.

– För de här männen tror jag att det kan finnas något lite lätt upphetsande i att sitta och skriva just till kvinnor i offentligheten som man kanske har hört på radio eller sett på tv där de framträder i sin professionella roll. För att sedan skicka den här typen av verbala »dickpicks«.

Hon tror att ett första steg för att komma åt problemet är att komma åt anonymiteten, men också att behandla det som en arbetsmiljöfråga där man på olika sätt säkerställer att hatmejlen inte kommer fram till den enskilda medarbetaren.

Sedan årsskiftet finns strängare lagar. Bland annat har flera straffbestämmelser skärpts. Den som skapar en så kallad hatsida där hat och hot publiceras kan straffas för ofredande, det kan även den som gör hatiska eller mycket kränkande kommentarer.

– Det är ett väldigt effektivt vapen att sitta och skicka den här typen av mejl. Det bidrar till att politiker hoppar av och att journalister slutar skriva. Det har många vittnat om i många år – du gör en typ av självcensur när du vet att hatet kommer, säger Anja Hirdman.

Inlägget »Näthatet mot kvinnor är ett väldigt effektivt vapen« dök först upp på Dagens Arena.

Finansministern: Produktiviteten i byggbranschen måste öka

Dagens Arena -

Dyra byggkostnader och låg produktivitet är hinder för bostadsbyggande, sa finansminister Magdalena Andersson (S) under ett anförande på Bostadskongressen 2018.

Fler och fler av svenskarna ser i dag bostaden som en individuell fråga, men Magdalena Andersson (S) inskärpte under inledningen av sin presentation av bostadsläget på Bostadskongressen 2018 att för henne är bostäder ett område för politiken – trots att statens roll i bostadsbyggandet minskat.

Att bostadspriserna har fallit något och planat ut är positivt, enligt Magdalena Andersson, eftersom skuldsättningen i Sverige har skenat. I dag har svenskarna skulder på i snitt nästan 190 procent av vår disponibla inkomst.

– Vi lägger en allt större andel av vår inkomst på boende, vilket utländska experter pekar ut som en risk, säger Magdalena Andersson.

Att fallande bostadspriser kan kopplas till det nya amorteringskravet tycker hon dock inte har stöd i statistiken.

Det finns flera skäl till att bostadsbyggandet kommer att fortsätta, enligt Magdalena Andersson, däribland en god inkomstutveckling, fortsatt låga räntor och bostadsbrist. I praktiken har dock byggtakten bromsat in. Som förklaring till det pekar finansministern på att byggbranschen under flera år angett att bristen på arbetskraft är deras stora problem.

Magdalena Andersson ser dock problem med de höga byggkostnaderna i Sverige, som tillsammans med Schweiz och Norge toppar listan på dyraste europeiska länder, och att produktiviteten i byggbranschen inte har ökat alls mellan 1993 och 2017.

– Så det finns antagligen en stor marginal att höja produktiviteten. Det är svårt att hävda att det bara handlar om att det är kallt i Sverige och behöver isolera husen, eller att vi har krångliga byggregler, säger hon.

På frågan från en publikdeltagare om hur politiken kan öka produktiviteten hade dock finansministern inte några svar, förutom i den mån då produktiviteten har att göra med byggregler – något Boverket har i uppdrag att se över, enligt ministern.

–  En annan del är konkurrensen i byggbranschen – å andra sidan ser vi att de som gått in för att öka konkurrensen har det lite svårt just nu. Men om man ska få upp en högre konkurrens kanske man behöver känna flåset i nacken, sa ministern.

Fler publikfrågor löd som följer:

Behöver staten ta ett större ansvar för bostadsförsörjning när kommuner brister?

–  Jag ser poänger med att man skulle kunna ha någon form av regionalt bostadsbolag när kommuner inte själva tar det ansvaret, men det är ju också ett stort projekt att dra igång, säger Magdalena Andersson efter att hon beklagat att vissa kommuner inte tar sitt ansvar att tillhandahålla allmännyttiga bostäder.

Är det ett bra argument att sälja ut allmännyttiga bostäder med motivet att man ska ha råd att bygga nytt?

– Jag vet inte om jag ska sätta mig till doms över det, men om man vet att man behöver renovera så kan ju fråga sig om man i god tid sätter av tillräckligt med pengar till det. Hur det har skötts tycker jag det är värt att ha en diskussion om.

I valrörelsen tror Magdalena Andersson att de stora debattfrågorna på bostadsområdet kommer att bli marknadshyror, som alla borgerliga partier förespråkar, och investeringsstödet, som regeringen har infört och som oppositionen vill avskaffa.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, som deltog i ett panelsamtal om hållbart boende efter Magdalena Anderssons presentation gav en ljum recension av finansministerns tal.

– Det var en ganska självgod genomgång om hur bra det fungerar, men var finns framtiden? säger Tapio Salonen.

Inlägget Finansministern: Produktiviteten i byggbranschen måste öka dök först upp på Dagens Arena.

Sidor

Subscribe to Klas Elowsson innehållssamlare