Varför Network Marketing ?

Jag har just börjat läsa Randy Gage bok ”How To Build A Multi Level Money Machine” utgåva 4. Här kommer lite sammanfattningar eller tolkningar från boken. Idag tänkte jag skriva lite kort om varför Network Marketing är så intressant. En del kommer från första kapitlet.

Vad är så speciellt med Network Marketing? Varför går Network Marketing bra när övriga världen’s business går sämre och sämre? Jag ska efterhand se om jag kan svara på dessa frågor.

Randy Gage skriver att det inte lönar sig längre att byta tid mot pengar. Detta har varit det vanligaste sättet att tjäna pengar under lång tid. Enda sättet att tjäna stora pengar idag är att skapa många inkomstkällor. Det är ju faktiskt det man gör med Network marketing. Man använder nätverkan som en hävstång för att få inkomst från många källor samtidigt. Ett genialt drag som gör att man kan få dessa otroliga inkomster.

Jag gör min business och alla mina teammedlemmar gör sin business. Jag får betalt för det jag och de åstadkommer tillsammans. Procent av förbrukad produkt. Ju skickligare jag är på att lära ut modellen, att duplicera mitt beteende, ju bättre förtjänst får jag .. men även teammedlemmen. Jag tjänar bara en liten del av teammedlemmens inkomst, men tillsammans ger det en hyfsad inkomst till både mig, min teammedlem och företaget.

Det finns alltså en härlig finess här. Jag tjänar mer ju mer teammedlemmen tjänar men de kan ändå tjäna mer än vad jag gör. Jag måste inte vara bäst.

För att detta ska fungera krävs det en bra betalplan. Alla MLM företag har mer eller mindre bra betalplaner. Det som är viktigt är att de inte är utformade som ett lotteri eller ett spel för att någon  ska kunna tjäna extra pengar.. Vad sa jag nu?? Det är ju just det man gör? Jag tjänar ju extrapengar på att de gör ett bra jobb.

Jo det är sant. Jag belönas med en liten del av förtjänsten, som tack för att jag byggt upp nätverket och lärt upp duktiga teammedlemmar. Där har vi själva finessen. Det lönar sig att hjälpa sina teammedlemmar till att göra ett perfekt jobb. Det som skiljer dåliga MLM företag eller pyramidspel från seriösa MLM företag är framför allt fördelningen av vinsterna.

I ett pyramidspel luras folk betala för att toppen ska få bra betalt. Ett sådant spel håller inte länge. Är intäkterna rätt fördelade så ska man få en bra ersättning för det jobb man gör i Network Marketing utan att utarma vare sig yttre ledet eller företaget.

Det kan finnas ett tak på utbetalningar från företaget. Jag pratar om ett regelverk för att säkerställa att de kan expandera och utveckla sina produkter. Dessa regler kan hålla tillbaka utbetalningar från betalplanerna. Utan dessa regelverk kan företaget gå omkull.

Jag tolkar det som att man bör titta på företaget och utröna om det utvecklas på ett sätt som gagnar alla. Kommer de med nya produkter med jämna mellanrum? Hur utvecklas deras ekonomi? Hur fort sprider sig försäljningen i världen? Är det verkligen momentum på gång? Gagnar betalplanerna samarbete?

Om dessa tecken visar på rätt saker så vet man att man kan satsa på företaget om man har tillgång till en marknad som kan expandera.

Randy Gage säger också att en anställd är bra endast för företaget. Det en anställd gör extra bra kan man få en liten del av i nästa avtalsrörelse, men det finns ingen automatik i detta. Bonus system finns på många företag men mest för högre chefer. Det blir ju inte de vanliga arbetarna rika av. Alltså bli en entreprenör och se till att vara din egen chef.

Här kommer 8 punkter som är bra med nätverk:

  1. Du väljer vilka du arbetar med.
  2. Liten uppstarts investering
  3. Kan arbeta hemifrån
  4. Väljer själv arbetstid
  5. Kan hitta unika produkter att marknadsföra
  6. Bra skattefördelar
  7. Har en möjlighet till obegränsad inkomst
  8. Du kan bygga din succé på dina teammedlemmars succé.

Allt detta kan sammanfattas med ett enda ord : FRIHET

Skillnader mot vanlig företagsverksamhet:

I rätt utformad MLM kan man aldrig ta sig framåt på andras bekostnad. För att komma framåt måste du satsa 100%. Inget annat duger.

Framgången beror främst på din förmåga att lära andra att bli lika bra eller bättre än du själv. Ju fler du lyckas få in i din business och lära upp ju mer tjänar du. All förtjänst kommer från Teamets försäljning och marknadsföring.

Kom ihåg att MLM inte är en ”Bli rik snabbt” business. Det tar i regel 2 till 5 år för de flesta att nå gott resultat.

MLM har blivit en chans för den vanliga människan att tjäna stora pengar. Du behöver inga långa utbildningar för att lyckas. Det du behöver kunna lär du dig på vägen. Hela tiden gäller att ska du tjäna mer pengar så måste du själv bli bättre. Du måste ändras först sen kommer dina inkomster. Man ska alltså va öppen för coatchning samt personlig utveckling.

Här är det som brukar stoppa de som slutar. Man fastnar och vet inte hur man går vidare när det tar emot. Coachning är A och O. Kunniga och drivande ledare i teamet behövs och är stumme till konceptet. Jag kallar det ”Personlig utveckling”. Man måste veta vad som är normalt och vad som man kan förändra i processen att marknadsföra sig.

Mina reflektioner:

Logistiken för ett företag i MLM branschen kan göras mycket mer effektiv än för vanlig företagsverksamhet. Alla mellanhänder kan tas bort. Man levererar till kundens dörr och man kan göra det snabbt. Många MLM företags teammedlemmar behöver aldrig ens se de produkter som levereras till deras teammedlemmar. Allt sker i bakgrunden.

Eftersom alla teammedlemmar i princip fungerar som egna företagare så behövs ingen facklig verksamhet. Vi själva måste se till att alla avgifter o skatter betalas in. Både gott och ont … I ett bra MLM företag finns all hjälp som behövs för att lära sig sköta företaget enligt de regelverk som finns.

Klas Elowsson
www.KlasElowsson.com

Kommentera