Hemligheterna bakom framgång i Network Marketing

Det finns ett antal drag man kan hitta hos de som gör succé i Network Marketing.

  • De är drömmare. De har slutat lyssna på allt prat om jämmer och elände. De vet att de själva väljer i varje ögonblick om en händelse är bra eller dålig.
  • De är kritiska människor som alltid tänker efter och tar inte andras åsikter utan att kritiskt granska dessa. De är nyfikna till sin natur och utmanar gärna sina övertygelser. De vet att bara de övertygelser som tål granskning bör finnas kvar. De andra bör bytas ut.
  • De är inte främmande för att arbeta hårt för sina övertygelser. Går inte på idéer att snabbt bli rik. De vet att man måste satsa sin själ i det man tror på. De har lärt sig balansera dagens hårda arbete med sin fritid. De behöver inte döva sin vardag med festande eller skvalmusik för att glömma vardagen.
  • De är goda lärare och vet att deras förmåga att lära ut är nyckeln till bra duplicering. Deras metoder är ofta lätta att lära ut.
  • Samtidigt är de lärjungar hela livet och vet att de alltid måste sträva efter att bli bättre och bättre. Vilken metod man använder för att lära sig mera är ovidkommande och kan vara läsa böcker lyssna på föredrag eller CD samlingar. Varje dag har de föresatsen att bli bättre än igår. Succé får man först efter att man själv förbättrat sig aldrig efter att förbättrat andra.
  • Goda Ledaregenskaper har dessa människor skaffat sig. De är oftast inte utplockade av någon annan utan de har sin inre kallelse att lära ut det som de vet. Deras övertygelse om att de har en bättre väg än de flesta ger dom kraften att lyckas. De vill tillföra något till samhället och sina medmänniskor. De vet att vi alla är födda till att vara en tillgång till andra och rätt till ett överflöd. Vi är här för att samverka med varandra, inte för att konkurrera.

Reglerna för Network Marketing skiljer sig mycket från de vanliga företagsreglerna i samhället. Här vinner man inte över andra utan samverkar för att göra så stor nytta som möjligt.

Network Marketing bjuder upp alla till en ledarnivå. Det vanliga företagsandan i samhället håller ner antalet chefer för att hålla ner kostnader. Mycket intressanta skillnader.

I Network Marketing kommer man längst med att fokusera på att hjälpa andra till framgång.

Skriv gärna en kommentar om ni håller med eller inte. Vill gärna ha en dialog…

Idéerna kommer till stor del från ”How To Build A Multi-Level Money Machine” av Randy Gage

Vill du veta mer om hur man blir en bra Nätverkare ? Läs mer på ..
www.mlm-skolan.com/klas/

Klas Elowsson
www.KlasElowsson.com
www.WellnessButiken.com/KlasKommentera