Nog kan vi klara oss utan ekonomisk tillväxt

Space photography of astronaut Reid Wiseman - Oct 2014

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/13/do-we-dare-to-question-economic-growth

Det finns ett par procent av oss världsmedborgare som absolut inte vill sluta med ekonomisk tillväxt. Orsaken är att deras pengar slutar växa. Det är den enda orsaken tror jag. Är det dessa procent av oss som bestämmer vad världen behöver. Om man drar det till sin spets kan man tro att dessa procent planerar att suga ut allt dom går och sedan emigrera till nån stjärna nånstans långt borta.

Det är ”Människan” eller kanske rent av ”Allt levande” som faktiskt äger skutan. Vi kan inte still se på när det går åt fel håll. Vi som ser att allt är galet och att det behöver rättas ut måste se till att kunskapen, om hur vi skulle kunna göra, sprids.

Jorden är ändlig och vi måste ha med det i våra kalkyler och inte överanvända jordens resurser.

 

Vad är fel med vår skola?

Mina reflektioner om vår skola efter att ha lyssnat på intervju med Sanna Nova Emilia.

  • Varför är så många barn skoltrötta?
  • Varför är så många vuxna utbrända?
  • Varför tror vissa politiker att de måste ”tvinga” eleverna att göra sitt bästa?
  • Varför gör vårt konkurrens-tänk många av oss till förlorare?

Hur påverkas vår självbild av en skola där vi måste vara bäst i klassen för att acceptera oss själva? Kan detta vara anledningen till att 95% av alla resurser i vår värld ägs av ca 5% av vår befolkning? Eliten. Vi får med oss redan från skolan att vi 95% är mindre värda. Alla kan ju inte vara bäst .. eller ??? Vid vilken placering i klassen stänger vi av oss själva och ”fattar” att vi är odugliga ?

Jag och de flesta med mig anser nog att vi är alla lika värda men vi får inte samma möjligheter att utvecklas. Varför? Var tänker vi fel ? Kan vi göra något åt det?
Jag vill ändra hela tänket. Konkurrens har sina godbitar men det ska inte vara norm i vår skola. Det skolar bara de 5 bästa procenten. De resterande 95% förstår och har det sedan med sig i hela sitt liv. De är inte bra nog …. Är det verkligen de vi vill lära våra barn?

Som samhälle bör vi snarast ta till oss detta och lära våra barn att vara det de är bra på. Alla har vi utvecklingsbara sidor. Alla kan inte bli affärsmän eller advokater men alla kan samarbeta och nå gott resultat och bli viktiga med rätt samarbete i rätt miljö. Varför lär vi inte våra barn detta redan i skolan och ser till att alla de möjligheter de behöver finns för att utvecklas för ett liv i ett samhälle som mår bra? Samarbete skapar möjligheter! Konkurrens skapar problem för de som inte lyckas men lycka för de som vinner… Samarbete kan ge både ock.

Ärade politiker: Gör det ni är bra på. Ge barnen möjligheter!!! Stäng dom inte med att kräva konkurrens och tvinga fram betyg i för tidig ålder. Det är inte ni politiker som kan skola …. Det är skolans lärare och pedagoger som har nyckeln till vår framtid. Det enda ni ”ska” göra är ge resurser och öppna möjligheter. Ta bort allt tvång!!! Skolan ska va rolig att gå i för att kreativitet ska utvecklas.. Ja, det finns de som utvecklar detta i alla fall men inte tillräckligt många.

Jag vill inte underkänna vår skolas mål att göra bästa möjliga samhällsmedborgare. Den målsättningen är rätt. Jag bara ifrågasätter om vi ska göra det med ett ekonomiskt tänk i botten. Vi måste inse att ekonomi är till för människan och inte tvärtom. Det är inte meningen att vi ska vara slavar i en marknadsekonomi. Vi måste lära oss tämja marknadsekonomin. Inte släppa den fri som vi gjort. Vi ska däremot erkänna misstagen som naturliga och justera regelverket och fortsätta. På så sätt skapar vi en framtid. Marknadsekonomin är inte den ”Gud” vi behöver. Den är bara medlet (kon) som gör saker möjliga. Pengar är bara papperslappar eller siffror på banken som ska stå för ”värde”. Rätt använda är de vägen till ett bättre liv. Fel använda .. ger ett annat resultat. Inget magiskt alls. Allt handlar om ”värde”.

Vad vi alla behöver upptäcka är att vi är Ett (Ett gemensamt folk ..etc.) och egentligen har samma grundläggande mål: Att ha ett meningsfullt och lyckligt liv. Vi behöver ha denna Enhet i fokus. Bara Enhet mellan folk kan hjälpa oss mot våra mål i samhället. Ju större Enhet ju enklare och snabbare kommer vi fram… Vi ska inte ha samma idéer eller tankar.. Nej, Vi ska ha kompletterande tankar och idéer och lära oss lyssna och inte endast slåss för våra åsikter. Vi måste förstå varandra. Allihop gör det vi är bra på. Är detta en Utopi? Troligen når vi inte ända fram inom överskådlig tid men det är den väg som vi måste gå på. Vi måste tro på denna ide och låta den inom oss skapa det som behövs för att handla rätt.

Jag väljer Enhet !!! Gå gör detsamma…
Klas Elowsson